Skip to content

Prezident Mun Če In navštívil Pchjongjang k 5. summitu severu a jihu Koreje

 

Pchjongjang, 19. září čučche 107 (2018) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un srdečně uvítal v úterý 18. září na mezinárodním letišti v Pchjongjangu prezidenta Mun Če Ina, který navštívil Pchjongjang k historickému severo-jižnímu summitu.

Nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un vyšel na letiště spolu s manželkou Ri Sol Ču.

Na letiště se dostavili soudruh Kim Jong Nam, člen prezídia politického byra ÚV KSP a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR; soudruh Čche Rjong He, člen předsednictva Politického byra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP; soudruzi Kim Jong Čchol a Ri Su Jong, místopředsedové ÚV KSP; soudruh Ri Jong Ho, ministr zahraničních věcí; armádní generál soudruh Kim Su Gil, náčelník Generálního politického byra Korejské lidové armády; armádní generál soudruh No Kwang Čchol, ministr lidových ozbrojených sil; soudruh Kim Nung O, předseda pchjongjangského městského výboru KSP; soudruh Ri Son Gwon, předseda Výboru pro mírové znovusjednocení země; a soudruh Čcha Hui Rim, předseda lidového výboru města Pchjongjangu.

 

 

Letadlo s prezidentem Mun Če Inem a jeho doprovodem přistálo na mezinárodním letišti v Pchjongjangu v 10 hodin dopoledne.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un a jeho manželka Ri Sol Ču uvítali prezidenta Mun Če Ina a jeho manželku Kim Čong Suk.

Prezident Mun Če In vyjádřil svou hlubokou vděčnost za to, že předseda Komise pro státní záležitosti Kim Čong Un osobně přišel ho na letiště přivítat.

Školáci předali kytice prezidentu Mun Če Inovi a jeho manželce.

Společně s prezidentem Mun Če Inem přiletěli vedoucí úřadu státní bezpečnosti Čchongwade (Modrého domu, sídla prezidenta jižní Koreje, pozn. překl.) Čong Ui Jong; ministr sjednocení Čo Mjong Gjun; ministr zahraničních věcí Kang Kjong Hwa; ministr obrany Song Jong Mu; ministr kultury, sportu a cestovního ruchu To Čong Hwan;  ministr pro půdu, infrastrukturu a dopravu Kim Hjon Mi; ministr pro námořní záležitosti a rybolov Kim Jong Čchun; vedoucí zpravodajské služby So Hun; ministr lesnictví Kim Če Hjon; vedoucí prezidentské bezpečnostní služby Ču Jong Hun; poradce prezidenta pro hospodářské záležitosti Kim Hjon Čchol; hlavní protokolární tajemník Čchongwade Kim Čong Čchon; vedoucí Úřadu pro plánování státních záležitostí Čchongwade Jun Kon Jong a mluvčí Čchongwade Kim Ui Gjom jako oficiální doprovod a osobnosti z různých kruhů jako zvláštní doprovod a novináři.

 

 

Proběhlo slavnostní uvítání prezidenta Mun Če Ina.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un spolu s prezidentem Mun Če Inem provedli přehlídku čestné stráže různých typů vojsk Korejské lidové armády za hřmění 21 dělostřeleckých salv.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a prezident Mun Če In vešli na pódium, aby sledovali pochod čestné stráže různých druhů vojsk Korejské lidové armády.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a prezident Mun Če In zamávali masám, které je srdečně vítaly.

Vůz s prezidentem Mun Če Inem v doprovodu motocyklů zamířil k místu pobytu, hotelu pro čestné hosty Pekhwawon.

Cestou více než 100 tisíc občanů vítalo s pocity spoluvlastenectví prezidenta Mun Če Ina a jeho doprovod na návštěvě Pchjongjangu pro historický severo-jižní summit.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce spolu s prezidentem Mun Če Inem nastoupili do otevřené limuzíny u vstupu do čtvrti Rjonmot-dong.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce spolu s prezidentem Mun Če Inem zamávali jásajícím masám.

Otevřená limuzína s nejvyššími představiteli severu a jihu dorazila do hotelu pro čestné hosty Pekhwawon.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce společně s manželkou Ri Sol Ču uvedli prezidenta Mun Če Ina a jeho manželku Kim Čong Suk na místo noclehu.

Zaměstnanci hotelu předali kytice prezidentu Mun Če Inovi a jeho ženě a srdečně je přivítali.

 

 

Pátý severo-jižní summit se uskutečnil 18. září v budově sekretariátu Ústředního výboru Korejské strany práce.

Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un jednal s prezidentem Mun Če Inem.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce srdečně přivítal prezidenta Mun Če Ina, který navštívil sídlo Korejské strany práce, a byl s ním na paměť vyfotografován.

Před rozhovory prezident Mun Če In zapsal do návštěvní knihy budovy sekretariátu KSP na paměť historického pchjongjangského severo-jižního summitu: „Touha všech krajanů po míru a prosperitě je jednomyslná! 18. září 2018, prezident Korejské republiky Mun Če In.“

 

 

Na jednání probíhala hluboká výměna názorů na různé otázky, které vznikají při dalším zrychlování vývoje vztahů mezi severem a jihem čestným a všestranným prováděním Pchanmundžomské deklarace.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a prezident Mun Če In ocenili současný stav severo-jižních vztahů, pozitivně a úspěšně se rozvíjejících poté, co se úspěšně konala v tomto roce dvě vrcholná jednání, a vedli upřímnou a srdečnou diskusi o důležitých otázkách společného zájmu.

Jednání byli přítomni z naší strany místopředseda Ústředního výboru KSP soudruh Kim Jong Čchol a první zástupkyně vedoucího oddělení Ústředního výboru KSP soudružka Kim Jo Čong.

Z jižní strany byli přítomni Čong Ui Jong, vedoucí úřadu státní bezpečnosti Čchongwade, a So Hun, ředitel zpravodajské služby.

 

 

V úterý 18. září bylo uspořádáno umělecké představení k uvítání prezidenta Mun Če Ina, který je na návštěvě Pchjongjangu k historickému severo-jižnímu summitu.

Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un a jeho manželka Ri Sol Ču sledovali představení společně s prezidentem Mun Če Inem a jeho ženou.

Soudruh Kim Čong Un a jeho manželka Ri Sol Ču srdečně uvítali prezidenta Mun Če Ina a jeho manželku před pchjongjangským Velkým divadlem.

Za předehry „Jsme rádi, že se setkáváme“ konferenciérka oznámila zahájení představení.

Umělci představili ladné melodie a taneční rytmy jasně odrážející jednomyslnou touhu všech Korejců po národním znovusjednocení a národní cítění, včetně orchestrální hudby pro kajagum „Arirang“, mužského sóla „Vzpomínka na přítele“ a smyčcového kvartetu „Jitřní hvězda“.

Na scéně byly rovněž uvedeny písně oblíbené mezi lidem jižní Koreje a mistrovská díla světové hudby.

Umělci nadchli publikum lehkou hudbou „Svou zemi mám nejraději“ a hudbou a tancem „Běh vstříc budoucnosti“.

 

 

Představení bylo diváky vysoce oceněno.

Umělci obdrželi květinový koš jménem prezidenta Mun Če Ina a jeho manželky.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vystoupil na pódium s prezidentem Mun Če Inem a blahopřál umělcům k úspěšnému vystoupení.

Na představení byli pozváni vedoucí představitelé jižní strany, mezi nimi Čong Ui Jong, vedoucí úřadu státní bezpečnosti Čchongwade; Čo Mjong Gjun, ministr sjednocení; Kang Kjong Hwa, ministr zahraničních věcí; To Čong Hwan, ministr kultury, sportu a cestovního ruchu; So Hun, ředitel zpravodajské služby.

Představení sledovali místopředsedové Ústředního výboru KSP soudruzi Ri Su Jong a Kim Jong Čchol a první zástupkyně vedoucího oddělení Ústředního výboru KSP soudružka Kim Jo Čong, předseda Výboru pro mírové sjednocení země soudruh Ri Son Gwon a kádry a pracující města Pchjongjangu.

 

 

Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un uspořádal recepci pro prezidenta Mun Če Ina, pobývajícího v Pchjongjangu k účasti na historickém severo-jižním summitu.

Soudruh Kim Čong Un a jeho manželka Ri Sol Ču srdečně pozdravili prezidenta Mun Če Ina a jeho manželku Kim Čong Suk v hodovní síni domu Mokran.

Soudruh Kim Čong Un přednesl uvítací projev. Vřele přivítal návštěvu prezidenta Mun Če Ina a jeho manželky Kim Čong Suk v Pchjongjangu a vyjádřil radost, že se setkává s nimi a s osobnostmi jižní strany znovu v bohatém podzimu po kvetoucím jaře.

Prezident Mun Če In pronesl projev s odpovědí. Vyjádřil poděkování předsedovi Kim Čong Unovi za jeho pozvání do Pchjongjangu v souladu se slibem, že se znovu setkají na podzim, a za velmi vřelé přivítání.

 

 

Pozváni na recepci byli vedoucí úřadu státní bezpečnosti Čchongwade Čong Ui Jong; ministr sjednocení Čo Mjong Gjun; ministr zahraničních věcí Kang Kjong Hwa; ministr obrany Song Jong Mu; ministr kultury, sportu a cestovního ruchu To Čong Hwan;  ministr pro půdu, infrastrukturu a dopravu Kim Hjon Mi; ministr pro námořní záležitosti a rybolov Kim Jong Čchun; vedoucí zpravodajské služby So Hun; ministr lesnictví Kim Če Hjon; vedoucí prezidentské bezpečnostní služby Ču Jong Hun; poradce prezidenta pro hospodářské záležitosti Kim Hjon Čchol; hlavní protokolární tajemník Čchongwade Kim Čong Čchon; vedoucí Úřadu pro plánování státních záležitostí Čchongwade Jun Kon Jong a mluvčí Čchongwade Kim Ui Gjom a další členové doprovodu z jižní strany.

Přítomni byli soudruh Kim Jong Nam, člen prezídia politického byra ÚV KSP a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR; soudruzi Kim Jong Čchol a Ri Su Jong, místopředsedové ÚV KSP; armádní generál soudruh No Kwang Čchol, ministr lidových ozbrojených sil;  soudružka Kim Jo Čong, první zástupkyně vedoucího oddělení Ústředního výboru KSP; soudruh Kim Nung O, předseda pchjongjangského městského výboru KSP; soudruh Ri Son Gwon, předseda Výboru pro mírové znovusjednocení země; soudruh Čcha Hui Rim, předseda lidového výboru města Pchjongjangu a další kádry strany, vlády a armády.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp