Skip to content

Druhý den návštěvy prezidenta Mun Če Ina v Pchjongjangu

 

Pchjongjang, 20. září čučche 107 (2018) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un 19. září navštívil hotel pro čestné hosty Pekhwawon, místo pobytu prezidenta Mun Če Ina, a vedl s ním druhý den jednání.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce a jeho manželka Ri Sol Ču navštívili místo pobytu prezidenta Mun Če Ina a jeho manželky Kim Čong Suk, srdečně je přivítali a vedli s nimi příjemný rozhovor.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uspořádal rozhovory druhého dne s prezidentem Mun Če Inem.

Rozhovorů se účastnil z naší strany místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Kim Jong Čchol a z jižní strany So Hun, ředitel zpravodajské služby.

Rozhovory znovu potvrdily vůli obou stran do písmene provádět historickou Pchanmundžomskou deklaraci a formulovaly důležité otázky a podrobná opatření, která je třeba dodržet při provádění deklarace, a shodu na řadě okamžitých praktických opatření, která mají být přijata na severu a na jihu.

 


 

Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un, podepsal 19. září spolu s prezidentem Mun Če Inem “Zářijovou pchjongjangskou společnou deklaraci” .

Slavnostního podpisu se z naší strany účastnili soudruzi Kim Jong Čchol a Ri Su Jong, místopředsedové Ústředního výboru Korejské strany práce; armádní generál pozemních sil soudruh No Kwang Čchol, ministr lidových ozbrojených sil; soudružka Kim Jo Čong, první zástupkyně vedoucího oddělení Ústředního výboru KSP a soudruh Ri Son Gwon, předseda Výboru pro mírové znovusjednocení země.

Přítomni z jižní strany byli Čong Ui Jong, vedoucí úřadu státní bezpečnosti Čchongwade (Modrého domu, sídla prezidenta jižní Koreje, pozn. překl.); ministr sjednocení Čo Mjong Gjun; ministr zahraničních věcí Kang Kjong Hwa; ministr obrany Song Jong Mu; ministr kultury, sportu a cestovního ruchu To Čong Hwan;  ministr pro půdu, infrastrukturu a dopravu Kim Hjon Mi; ministr pro námořní záležitosti a rybolov Kim Jong Čchun a poradce prezidenta pro hospodářské záležitosti Kim Hjon Čchol.

 


 

Když vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un společně s prezidentem Mun Če Inem podepsali historickou deklaraci, všichni účastníci zatleskali.

Nejvyšší představitelé severu a jihu si vyměnili kopie deklarace a nechali se vyfotografovat na paměť zrození “Záříjové pchjongjangské společné deklarace” .

“Zářijová společná pchjongjangská deklarace” je důležitým milníkem v dalším zrychlování vývoje severo-jižních vztahů a při zavádění nového zlatého věku smíření a jednoty a míru a prosperity národa úplným a závazným prováděním Pchanmundžomské deklarace ze 27. dubna, jednomyslně požadovaným a vytouženým všemi spoluobčany.

Poté byla podepsána severo-jižní vojenská dohoda o provádění historické Pchanmundžomské deklarace.

Dohodu podepsal z naší strany ministr lidových ozbrojených sil armádní generál pozemních sil soudruh No Kwang Čchol a z jižní strany ministr obran Song Jong Mu.

 
 

Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un 19. září spolu s prezidentem Mun Če Inem učinil společné prohlášení o „Zářijové společné pchjongjangské deklaraci“.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un vystoupil jako první.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že s bohatou sklizní realizace Pchanmunžomské deklarace spolu s prezidentem Mun Če Inem podepsal historické prohlášení.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, že byly hluboce projednány otázky hlubšího urychlení pokroku severo-jižních vztahů tak, aby byla zajištěna trvalá kontinuita nové éry národního usmíření a míru a prosperity. Řekl, že diskutovali o praktických opatřeních ke komplexnímu rozvoji mezikorejských vazeb založených na principu národní nezávislosti, podepsali dohodu v oblasti armády a dohodli se, že budou usilovat o to, aby byl Korejský poloostrov mírovou zemí bez jaderných zbraní a zbavenou jaderné hrozby. Uvedl, že byly projednány konkrétní způsoby zlepšení komunikace a kontaktu, dialogu různých zúčastněných stran a spolupráce a rozmanitých výměn lidí různého společenského postavení k vytvoření ideálního trendu pro národní usmíření a znovusjednocení země 3000 ri, severní a jižní Koreje.

Deklarace odráží mysl národa plného nové naděje, silnou vůli našich krajanů ke znovusjednocení a sen každého z nás, který se brzy splní, dodal.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že slíbil prezidentu Mun Če Inovi, že v blízké budoucnosti navštíví Soul, a vyjádřil vůli pevně kráčet ruku v ruce po posvátné cestě k míru a prosperitě.

 


 

Poté učinil prohlášení prezident Mun Če In.

Oznámil, že jih a sever se dohodly na eliminaci všech nebezpečí, která mohou rozpoutat válku na Korejském poloostrově, a k provozování “společného vojenského výboru jihu a severu” pro neustálé projednávání otázek týkajících se provádění dohodnutých bodů.

Poznamenal, že jih a sever se zavázaly k úzké diskusi a spolupráci s mezinárodním společenstvím na úplné denuklearizaci Korejského poloostrova.

Uvedl, že po zveřejnění historické Pchanmundžomské deklarace se uskutečňuje na Korejském poloostrově a v jeho okolí obrovská dějinná změna, a připomněl, že jih a sever se dohodly na dalším rozšíření výměny a spolupráce a podnikly praktické kroky pro vyvážený rozvoj národního hospodářství.

Řekl, že předseda Kim Čong Un rád přijal jeho žádost o návštěvu Soulu a vyjádřil své přesvědčení, že návštěva předsedy Kim Čong Una v Soulu bude znamenat příležitost zajistit epochální obrat ve vztazích mezi jihem a severem. Předseda Kim Čong Un jasně ukázal cestu pro denuklearizaci dnešního Korejského poloostrova a vyhověl přání všech spoluobčanů a světa zbavit se jaderných zbraní, jaderné hrozby a války, dodal a zdůraznil, že vyjadřuje hlubokou úctu předsedovi Kim Čong Unovi za jeho pevné rozhodnutí a postup.

Prezident Mun Če In s potěšením konstatoval, že na jaře byla na Korejském poloostrově zaseta semena míru a prosperity a nyní na podzim v Pchjongjangu dozrály plody míru a prosperity a potvrzují, že vztahy jihu a severu budou nadále pokračovat.

 


 

Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un ve středu 19. září uspořádal oběd pro prezidenta Mun Če Ina na návštěvě Pchjongjangu u příležitosti historického mezikorejského summitu.

 


 

Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un ve středu 19. září uspořádal večeři pro prezidenta Mun Če Ina v pchjongjangské rybí restauraci Tedonggang.

 


 

Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un společně s prezidentem Mun Če Inem ve středu 19. září zhlédl velké masové tělocvičné a umělecké představení na Stadionu 1. máje.

Soudruh Kim Čong Un a jeho manželka Ri Sol Ču vešli na čestnou tribunu společně s prezidentem Mun Če Inem a jeho manželkou Kim Čong Suk.

Diváci nadšeně přivítali nejvyšší představitele severu a jihu.

Děti předaly voňavé kytice váženému soudruhu nejvyššímu vůdci a jeho manželce a prezidentu Mun Če Inovi a jeho manželce.

Účinkující představili vynikající výkon, vyznačující se krásnými a půvabnými rytmy, energickým tělocvikem, bohatým národním cítěním, uměleckými dovednostmi a stále se měnícími živými obrazy.

Zvláštní kapitola byla připravena k uvítání prezidenta Mun Če Ina na návštěvě Pchjongjangu na historickém severo-jižním summitu.

 

 

Po představení přednesl vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un památný projev. Řekl, že spolu s prezidentem Mun Če Inem dosáhl dalšího úspěchu, kterým je nový milník v rozvoji severo-jižních vztahů. Vyjádřil svou vděčnost za neúnavné úsilí prezidentu Mun Če Inovi.

Poté prezident Mun Če In přednesl své upřímné poděkování občanům Pchjongjangu za vřelé přijetí a srdečnou pohostinnost, naplněné láskou ke svým krajanům, vyjádřil svou vůli plně rozvinout vztahu jihu a severu a urychlit mírovou budoucnost.

Po skončení projevů nejvyšších představitelů severu a jihu znovu propuklo bouřlivé provolávání “hurá!” a noční oblohu ozdobily ohňostroje.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce spolu s prezidentem Mun Če Inem, mávajíce nadšeně tleskajícím umělcům a divákům, blahopřáli k úspěšnému představení.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp