Skip to content

Dopis k 10. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha KIM ČONG ILA

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel ozbrojených sil Korejské lidově demokratické republiky

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une!

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan, Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche a všichni pokrokoví lidé v naší zemi si s úctou připomínají památku velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila u příležitosti smutného 10. výročí jeho úmrtí.

 

Velký soudruh Kim Čong Il stál v čele budování a obrany socialismu v nejtěžším období po rozpadu světové socialistické soustavy, v nesmírně náročné době zostřených imperialistických sankcí a hrozeb a v období těžkých přírodních katastrof, kdy země musela projít obdobím náročného pochodu. Pod jeho skvělým vedením uhájila svou nezávislost a stala se nejmocněji ozbrojenou zemí, kterou se žádný nepřítel neodváží napadnout.

 

Jsme hrdi na to, že socialistická Korea nadále uskutečňuje nesmrtelný odkaz velkého generála.

 

Přejeme Vám při této příležitosti pevné zdraví a mnoho úspěchů v boji za velkou věc národní nezávislosti, socialismu a komunismu.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche

 

V Praze dne 13. 12. 2021