Skip to content

Oslavy 100. výročí narození soudružky Kim Čong Suk

 

Pchjongjang, 25. prosince čučche 106 (2017) (KCNA) – V neděli se uskutečnilo v Lidovém paláci kultury národní setkání ke 100. výročí narození hrdinky protijaponské války soudružky Kim Čong Suk.
Přítomen byl soudruh K
im Jong Nam, člen prezídia Politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda Prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, vedoucí straničtí, státní a armádní funkcionáři, předseda přátelské strany, funkcionáři stranických a ozbrojených složek, vlády, organizací pracujících, ministerstev a národních institucí, mužstvo a důstojníci Korejské lidové armády a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil, učitelé a studenti Revoluční školy Mangjongde, pracovní inovátoři institucí a průmyslových podniků ve městě.


Soudruh J
ang Hjong Sop, člen Politického byra Ústředního výboru KSP a místopředseda Prezídia NLS, přednesl na shromáždění zprávu.
Život soudružky Kim Čong Suk byl nejvznešenějším životem velké revolucionářky, která věnovala své všechno prosperitě a růžové budoucnosti země a národa, řekl referent a dodal:
Lidské dějiny zaznamenaly velké množství slavných revolucionářů, ale nepoznaly takovou vynikající revolucionářku a skutečnou vlastenku jako soudružku Kim Čong Suk, která vykonala tak velké a vzácné zásluhy.
Jejím významným činem bylo, že ustavila vznešený příklad a tradici věrnosti vůdci, kterou by si měli korejští revolucionáři osvojovat a uplatňovat generaci za generací.
Její nesmrtelné zásluhy pro zemi a revoluci lze nalézt ve skutečnosti, že přispěla k osvobození země zbraněmi, věrna vedení velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, a položila pevný vojenský základ pro budování prosperující země.
Ve dnech, kdy byla neprošlapaná cesta k výstavbě země dlážděna, pracovala srdcem a duší, aby povzbudila všechen lid k vybudování nové země v souladu s myšlenkou a záměrem velkého vůdce.
Její největší zásluhou je to, že vychovala vůdce Kim Čong Ila jako vycházející slunce, a tak poskytla lidu nejvyšší čest a štěstí být požehnán slavnými vůdci generaci za generací.
Referent zdůraznil, že revoluční životní dráha a zásluhy soudružky Kim Čong Suk, která své všechno věnovala prosperitě země a štěstí jejího lidu, zůstanou navždy spolu s věcí budování silného socialistického národa čučche.

 
 

Ve městě Herjongu v privincii Severní Hamgjong se 24. prosince uskutečnil seminář společenských vědců k výročí narození hrdinky protijaponské války soudružky Kim Čong Suk. Zúčastnili se jej výzkumníci, učitelé, novináři a lektoři v oblasti vědy, vzdělávání, zachování revolučních památek a mediálních a stranických vzdělávacích institucí.
Představeny byly dokumenty o revolučním životě a zásluhách soudružky Kim Čong Suk.
Řečníci uvedli, že soudružka Kim Čong Suk prosazovala myšlenku a věc velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena v celém svém revolučním životě a vytvořila vznešený příklad a tradici věrnosti k vůdci.
Co představovalo jádro jejích vojenských rysů a schopnosti jako velitelky hory Pektu, byla její vzácná vojenská moudrost, vynikající strategie, odvážný duch a bezpříkladná statečnost a mistrná střelba, uvedli a dodali:
Byla významnou politickou aktivistkou, která rozvíjela korejské ženské hnutí v ženské hnutí založené na čučche, ve kterém byla pevně nastolena myšlenka a vedení velkého vůdce.
Její hrdinské činy jsou hluboce chráněny v myslích korejského lidu, aby zářily po desítky let, zdůraznili.
Učinili sliby, že oslaví revoluční život a zásluhy soudružky Kim Čong Suk a přinesou nárůst plnění úkolů stanovených na 2. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

 


 

Koncert „Věčný sluneční paprsek věrnosti“ se uskutečnil 24. prosince v herjongském Paláci školáků ke stému výročí narození hrdinky protijaponské války soudružky Kim Čong Suk.
V publiku byl soudruh Pak Čchol Min, první tajemník ÚV Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže, soudruh Čche Sung Il, místopředseda provinčního výboru Korejské strany práce v Severním Hamgjongu, příslušní funkcionáři, funkcionáři svazu mládeže a mládež a studenti ve městě Herjongu.
Mezi vystoupeními koncertu, který začal epickou básní a sborem „Kim Čong Suk je naše matka“, byly obsaženy ženské trio „Památka rodného domu“ a vyprávění a smíšený kvartet „Generál je osudem Koreje“.
Účinkující působivě představovali osobnost soudružky Kim Čong Suk jako skvělou osobu.

 
 

V divadlech v Pchjongjangu a v provinciích se uskutečnila 24. prosince pestrá umělecká představení k 26. výročí přijetí vrchního velitelství Korejské lidové armády vůdcem Kim Čong Ilem a 100. výročí narození hrdinky protijaponské války soudružky Kim Čong Suk.
Ústřední umělecké skupiny pořádaly oslavné představení v Pchjongjangu.
Koncert „Nostalgie“ byl uveden Národním symfonickým orchestrem v Divadle Moranbong a představení „Věčná matka revoluce“ ve Velkém divadle východního Pchjongjangu ženským sborem umělecké skupiny Mansude.
V Národním divadle bylo uvedeno drama „Soudružka hory Pektu“ a revoluční opera „Vítězství revoluce je na dohled“ a taneční suita „Naše zlatá země“ v Pchjongjangském velkém divadle a Uměleckém divadle Ponghwa.
Cirkus a kouzelnické představení se odehrála v Pchjongjangském cirkuse a žonglérském divadle Národní akrobatické skupiny.
Provinční umělecká skupina Rjanggang sehrála revoluční operu „Se sluneční září“, která se zabývá revoluční činností soudružky Kim Čong Suk.
Podobná představení byla také uvedena v jiných provinciích.

 


 

Věnce byly položeny před bustu soudružky Kim Čong Suk, hrdinky protijaponské války, na hřbitově revolučních mučedníků na hoře Tesong 24. prosince ke stému výročí jejího narození.
Položen zde byl věnec od váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una.
Slavnostním shromáždění se zúčastnili soudruzi Pak Jong Sik, Čhce Pu Il, Ro Tu Čchol, Ri Ču O a další vedoucí představitelé státu a armády, funkcionáři strany, ozbrojených sil a mocenských orgánů, vlády, organizací pracujících, ministerstev a národních institucí, mužstvo a důstojníci Korejské lidové armády a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil a pracující občané Pchjongjangu.

 
Před bustu byly umístěny věnce ve společném jménu Ústředního výboru Korejské strany práce, Komise pro státní záležitosti KLDR, Prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR a vlády KLDR. Také byly umístěny věnce ve jménu orgánů ozbrojených sil, organizací pracujícího lidu, ministerstev a národních institucí, orgánů vzdělávání a veřejného zdraví a stranických a mocenských orgánů, továren a dalších jednotek v Pchjongjangu.
Účastníci vzdali soudružce Kim Čong Suk tichou poctu a připomněli si její revoluční životní dráhu.
V tentýž den byly květinové koše položeny u soch soudružky Kim Čong Suk ve městě Herjongu, v okrese Kim Čong Suk, na námořní univerzitě Kim Čong Suk a v dalších částech země.
Mezitím členové pchjongjangské mise Antiimperialistické národní demokratické fronty navštívili její bustu na hřbitově revolučních mučedníků na hoře Tesong.

 
 

Funkcionářky a členky Socialistického svazu žen Koreje pořádaly 22. prosince umělecké představení ve městě Herjongu v provincii Severní Hamgjong, aby oslavily výročí narození hrdinky protijaponské války soudružky Kim Čong Suk.
Na scéně byla uvedena pestrá čísla, která velebila revoluční dějiny a zásluhy neskonale velkých osob.
Představitelé působivě reprezentovalo úctu k soudružce Kim Čong Suk v podobě dialogické básně „Obraz ochránkyně“, instrumentálního souboru „Arirang zpívaný v Čiansanfengu“, kvarteta „Nezapomenutelná ozvěna nad lagunou Samil“.
Kromě toho byla představena vyprávění a sbor „Sláva generálu Kim Čong Unovi“ a bubnování a sbor „Koreo, vpřed pod linií souběžného rozvoje dvou front“.

 

 

Státní známkový výbor Korejské lidově demokratické republiky vydal nové známky (jeden list) k připomenutí stého výročí narození hrdinky protijaponské války soudružky Kim Čong Suk.
Na listě jsou vyobrazeny známky s uměleckými díly, která zobrazují soudružku Kim Čong Suk, chránící bezpečnost velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.
Kromě toho je zde známka s uměleckým dílem znázorňujícím velké úsilí soudružky Kim Čong Suk o budování a rozvoj pravidelných ozbrojených sil.
V horní a spodní části je napsáno: „Sto let od narození hrdinky protijaponské války soudružky Kim Čong Suk“ a „Čučche 6 (1917) – čučche 106 (2017)“.

 
Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Viz též: 100. výročí narození s. Kim Čong Suk, matky Koreje