Skip to content

35 let od návštěvy velkého vůdce soudruha KIM IR SENA v ČSSR

Praha, 3. června čučche 108 (2019) – 4. června si připomínáme 35 let od druhé a zároveň poslední návštěvy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena v Československu.

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen navštívil Československou republiku v čele vládní delegace Korejské lidově demokratické republiky v červnu čučche 45 (1956) jako předseda vlády KLDR a předseda Ústředního výboru Korejské strany práce. Československou socialistickou republiku navštívil 4.-7. června čučche 73 (1984) v čele stranické a státní delegace KLDR ve funkci generálního tajemníka Ústředního výboru Korejské strany práce a prezidenta Korejské lidově demokratické republiky. V době své druhé návštěvy Československa byl již nositelem nejvyššího československého státního vyznamenání, Řádu bílého lva I. třídy s řetězem, uděleného v roce čučche 62 (1973).


 

Velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena doprovázel předseda vlády KLDR soudruh Kang Song San, první místopředseda vlády a ministr zahraničí soudruh Kim Jong Nam (předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR 1998 – 2019) a další vedoucí představitelé KLDR.

Dobový popis návštěvy velkého vůdce a plné znění projevů nejvyšších představitelů obou bratrských států si můžeme přečíst v digitálním archivu Rudého práva, konkrétně v následujících vydáních:

 

4. 6. 1984 – Srdečně vítáme soudruha Kim Ir Sena – informace o plánovaném příjezdu delegace KLDR, stručný životopis velkého vůdce

5. 6. 1984 – Uvítání v Praze – rozhovor mezi nejvyššími představiteli KLDR a ČSSR – položení věnců na Vítkově – přijetí na Staroměstské radnici – slavnostní večeře na Pražském hradě

6. 6. 1984 – Jednání prezidentů a předsedů vlád KLDR a ČSSR

7. 6. 1984 – Návštěva závodu Avia Letňany – Setkání čs.-korejského přátelství v Paláci kultury

8. 6. 1984 – Odjezd delegace

 


 

Ohlédnutí za návštěvou velkého vůdce má pro české a slovenské komunisty a pokrokové občany hořkou příchuť hanebné zrady socialismu v ČSSR a kontrarevoluční obnovy kapitalismu jen o necelých šest let později. Československo začalo v mezinárodní politice zastávat oproti dřívějšku zcela protikladná stanoviska, dalo se na stranu imperialismu a války, v zájmu imperialismu se nechalo rozbít a z jeho následnických států jsou dvě žalostné kolonie USA a EU. Tento vývoj vážně narušil přátelské vztahy s hrdinnou Korejskou lidově demokratickou republikou, která ani v nejtěžších časech světového revolučního hnutí nekapitulovala a nadále statečně vysoko třímá rudý prapor socialismu.

Také většina vedoucích představitelů ČSSR, kteří vítali velkého vůdce při jeho návštěvě, po kontrarevoluci rezignovala na boj za společenský pokrok a stáhla se do ústraní. O to více můžeme být hrdi na to, že dodnes je oddaným přítelem socialistické Koreje soudruh Miloš Jakeš, který se setkal s velkým vůdcem při jeho návštěvě ČSSR jako člen předsednictva ÚV KSČ a podruhé jako generální tajemník ÚV KSČ při návštěvě československé stranické a státní delegace v KLDR v květnu čučche 77 (1988).