Skip to content

Prohlášení mluvčího MZV KLDR proti novým sankcím

Pchjongjang, 24. prosince čučche 106 (2017) (KCNA) – Mluvčí Ministerstva zahraničních věcí KLDR dne 24. prosince vydal následující prohlášení:
Spojené státy, zcela zděšené naším naplněním velkého historického záměru dokončení státních jaderných sil, jsou stále zuřivější v úsilí o uvalení dosud nejsilnějších sankcí a nátlaku na naši zemi.
23. prosince USA, odsuzujíce úspěšné testovací odpálení mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15, opět vymyslely „rezoluci o sankcích“ 2397 Rady bezpečnosti OSN, což se rovná úplné ekonomické blokádě KLDR.
Definujeme tuto „rezoluci o sankcích“, sestavenou USA a jejich následovníky, jako závažné porušení suverenity naší republiky, jako válečný akt, který porušuje mír a stabilitu na Korejském poloostrově a v oblasti a kategoricky „rezoluci“ odmítáme.
Důvod, proč jsme dosáhli velké věci dokončení státní jaderné síly, překonávajíce všechny druhy těžkostí a čelíce různým obtížím, je ochránit suverenitu a územní celistvost země, zajistit klidný život lidu a spolehlivě zaručit mír a bezpečnost Korejského poloostrova a světa proti politice jaderného vydírání a jaderným hrozbám amerických imperialistů.
Jak jsme již několikrát uvedli, naše jaderné zbraně jsou sebeobranným zastrašováním, které neodporuje žádnému mezinárodnímu právu, protože jsme je rozvíjeli a dokončili spravedlivým a legitimním způsobem mimo Smlouvu o nešíření jaderných zbraní, abychom ukončili nepřátelskou politiku a jaderné hrozby a vydírání USA.
Je to filozofická pravda, kterou jsme zjistili v minulém konfliktu se Spojenými státy, že všestranné posílení silného jaderného odstrašování je jediným způsobem, jak zmařit manévry USA, které denně vedou vojenské hrozby a vydírání ve všech regionech k uskutečnění svého absurdního snu o hegemonii nade světem, obhajujíce „politiku Ameriky na prvním místě“, založenou na síle.

Neexistuje žádná fatálnější chyba, než špatná kalkulace, že by Spojené státy a jejich následovníci mohli zvrátit již vyčerpanými „sankcemi“ vítězný pokrok našeho lidu, který skvěle nalnil velkou historickou věc dokončení státní jaderné síly, věc budování raketové síly schopné zvládnout jakoukoli jadernou válku proti USA.
USA by neměly ani na chvíli zapomínat na existenci KLDR, která se rychle stala  strategickým státem schopným představovat podstatnou jadernou hrozbu pro pevninu Spojených států.
Přejí-li si USA bezpečně žít, musí se vzdát své nepřátelské politiky vůči KLDR a naučit se soužití se zemí, která má jaderné zbraně, a měly by se vzbudit ze sna, že se naše země vzdá jaderných zbraní, které jsme vyvinuli navzdory všem druhům těžkostí.
Ty země, které zvedly své ruce ve prospěch této „rezoluce o sankcích“, budou zcela zodpovědné za všechny důsledky, které budou způsobeny „rezolucí“, a my navždy zajistíme, že zaplatí vysokou cenu za to, co udělaly.
Navzdory jakýmkoli obtížím a výzvám, které leží na naší cestě pokroku, se necítíme ani zklamáni, ani se jich neobáváme, ale jsme optimističtí ohledně jasnější budoucnosti a žádná síla na světě nemůže narušit nezdolného ducha našeho národa.
Budeme dále konsolidovat naše sebeobranné jaderné odstrašující prostředky zaměřené na zásadní vymýcení amerického jaderného ohrožování, vydírání a nepřátelských manévrů zavedením praktické rovnováhy sil s USA.
Bez ohledu na to, jak budou bláznit USA a nepřátelské síly ve svých manévrech proti naší zemi, naše republika, která kráčí vpřed s velkou silou neporazitelné jednomyslné jednoty kolem velkého vůdce, nejsilnější vojenské síly a soběstačnosti a samostatného rozvoje, bude vždy zářit jako mocná země a pevnost nezávislosti v politice, samostatnosti v ekonomice a spoléhání na vlastní síly v obraně.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp