Skip to content

Mimořádný protiepidemický boj se silně rozvíjí jako všelidová kampaň

Pchjongjang, 3. srpna čučche 109 (2020) (KCNA) – V naší zemi se mimořádný protiepidemický boj silně rozvíjí jako všelidová kampaň.

Všechny sektory a jednotky, včetně nouzového protiepidemického velitelství na všech úrovních, aktivně provádějí organizační práci, aby co nejpřesněji plnily pokyny a úkoly Ústředního výboru strany, zpřísnily disciplínu a zajistily jednotu jednání.

Rozhodně se provádí politická a propagandistická práce s cílem dále zvýšit protiepidemickou atmosféru na úrovni celé společnosti. Pevněji je zaváděn v celé společnosti příkaz, aby každý nosil roušku, aby si všichni navzájem pomáhali a kontrolovali se a dodržovali  přísnou disciplínu při uplatňování protiepidemických pravidel, včetně měření teploty a sterilizace rukou.


Preventivní a okamžitá protiepidemická opatření jsou přísně přijímána v souladu s maximálním pohotovostním režimem.

V celostátním měřítku je práce na úplném zablokování města Kesong a dodávka materiálů do něj nejvyšší prioritou a s nejvyšší ostražitostí se zintenzivňují kontroly, lékařské prohlídky a lékařský dohled nad obyvatelstvem Kesongu. V oblastech státních hranic, demarkační linie a podél pobřeží jsou přijímána preventivní opatření k obezřetnému a úplnému nalezení a důslednému potlačení, blokování a kontrole i nejmenší mezery, kterou může zhoubný virus proniknout.

 

 

Pracovníci v oblasti inspekce a karantény vývozu a dovozu zboží důsledně dodržují protiepidemická pravidla při kontrole, karanténě a dezinfekci dodávaného zboží.

V celostátním měřítku se aktivně rozvíjí práce s cílem důsledně provádět kontrolu a lékařské vyšetření všech obyvatel, a tak bez výjimky udržovat v dohledu osoby s vysokou teplotou a abnormálními příznaky a přijímat odpovídající opatření.

Rovněž jsou přijímána včasná opatření, aby protiepidemická místa posílená na hlavních místech celé země prováděla důslednou dezinfekci, karanténu a lékařské vyšetření projíždějících lidí, zboží a vozidel, a tak se neobjevila ani sebemenší možnost pro šíření epidemie.

Příslušná odvětví a jednotky prohlubují práci na zkoumání kvality vody v řekách a nádržích v tomto období dešťů, přísném dodržování pravidel námořní plavby a nakládání s plovoucími předměty v souladu s protiepidemickými pravidly.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp