Skip to content

Občania KĽDR si pripomenuli významné výročia

Pchjongjang, 24. decembra čučche 107 (2018) (KCNA) – V pondelok 24. decembra boli pri príležitosti 101. výročia narodenia súdružky Kim Čong Suk položené vence k jej buste na Cintoríne revolučných mučeníkov na hore Tesong.

Pred bustu bol položený veniec, ktorý poslal vážený najvyšší vodca strany, štátu a armády súdruh Kim Čong Un.

Slávnostného aktu kladenia vencov sa zúčastnil podpredseda Ústredného výboru Kórejskej strany práce (KSP) súdruh Čche Hwi, predseda mestského výboru KSP v Pchjongjangu súdruh Kim Nung O, členovia ÚV KSP, predstavitelia orgánov štátu a vlády, organizácií pracujúcich ľudí, komisií a národných inštitúcií, učitelia a študenti Revolučnej školy Mangjongde, funkcionári z rôznych inštitúcií a závodov v meste.

Tiež bol prítomný armádny generál súdruh No Kwang Čchol, minister ľudových ozbrojených síl a ďalší členovia orgánov ozbrojených síl.

K buste bol položený veniec v spoločnom mene Ústredného výboru KSP, Komisie pre štátne záležitosti KĽDR, predsedníctva Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR a kabinetu KĽDR. Tiet boli položené vence v mene orgánov ozbrojených síl, organizácií pracujúcich ľudí, komisií, národných inštitúcií, revolučných škôl, straníckych a štátnych orgánov a závodov v meste.

Účastníci vzdali tichú pamiatku životu a zásluhám súdružky Kim Čong Suk.


Mládež a študenti na námestiach po celej krajine oslavovali 27. výročie menovania veľkého vodcu súdruha Kim Čong Ila najvyšším veliteľom Kórejskej ľudovej armády a 101. výročie narodenia protijaponskej vojnovej hrdinky súdružky Kim Čong Suk.

Tanečné oslavy sa konali za doprovodu piesne Šťastie Kórey na námestiach pri Pamätníku založenia strany, Víťaznom oblúku, Pchjongjanskom krytom štadióne a ďalších miestach.

Oslavy preukázali úctu a slávu súdruhovi Kim Čong Ilovi, ktorý poskytol silnú politickú a vojenskú záruku Kórejskej ľudovodemokratickej republike.

Počas tanca tanečníci obnovili svoje odhodlanie stať sa ľudskými pevnosťami a štítmi oddane brániacimi najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una, tak ako to robila súdružka Kim Čong Suk, ktorá vytvorila tradíciu oddaného bránenia vodcu.

Pieseň mládežePieseň socialistického pokroku a ďalšie piesne oživili atmosféru.

Podobné tanečné oslavy sa konali aj v iných častiach krajiny.

 


Na zimnom štadióne v Pchjongjangu sa uskutočnil hokejový zápas mužov medzi ŠK Tesongsan a Športovým klubom Pchjongjanského drážneho úradu.

Medzi divákmi bol minister telovýchovy a športu súdruh Kim Il Guk, predseda ÚV Generálnej federácie odborových zväzov Kórey súdruh Ču Jong Gil, príslušní funkcionári a ďalší.

Športový klub Tesongsan porazil svojho súpera 6 : 2.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp