Skip to content

Rozšířená plenární zasedání svazu mládeže a odborů

Pchjongjang, 7. listopadu čučche 106 (2017) (KCNA) – V úterý se konalo 5. rozšířené plenární zasedání 9. Ústředního výboru Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže.

Shromáždění se zabývalo plněním úkolů vytyčených váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem na 2. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Zprávu následovaly projevy.

Řečníci poznamenali, že nejvyšší vůdce na plenárním zasedání objasnil orientaci a úkoly, které vedly k novému nárůstu provádění rozhodnutí přijatých na 7. sjezdu KSP pod vztyčeným praporem nezávislosti a zásadou samostatného rozvoje na prvním místě.

Zdůraznili, že je třeba, aby organizace svazu mládeže na všech úrovních pomohly svým členům zcela naplnit své čestné poslání a povinnost jako předvoj mládeže čučche Koreje tím, že v současném  historickém pokroku plně projeví plnou sílu, moudrost a nadšení.

Vyzvali všechnu mládež, aby plně projevila svou čest být postupující skupinou a křídlem strany ve všech oblastech budování mocné socialistické země, věrna duchu 2. plenárního zasedání 7. ÚV KSP.

Rozšířené plenární zasedání se zabývalo organizačními záležitostmi.

Na zasedání byl soudruh Čon Jong Nam zbaven své funkce a soudruh Pak Čchol Min zvolen prvním tajemníkem ÚV Kimirsensko-kimčongilského svazu mládeže.

V úterý se uskutečnilo 4. rozšířené plenární zasedání 7. Ústředního výboru Generální federace odborových svazů Koreje (GFTUK).

Přítomni byli členové a náhradníci ÚV GFTUK a funkcionáři federace.

Setkání se zabývalo plněním úkolů, které stanovil vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un na 2. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Soudruh Ču Jong Gil, předseda ÚV GFTUK, přednesl na shromáždění zprávu, následovanou projevy.

Referent a řečníci zdůraznili, že všichni funkcionáři a členové odborových svazů by měli učinit nový krok vpřed v úsilí o provedení rozhodnutí přijatých na 7. sjezdu KSP, a tak úspěšně realizovat velkolepý plán a odhodlání strany.

Zdůraznili, že je třeba, aby se práce na zavedení přísného systému monolitního vedení strany stala hlavním úkolem federace a rozhodně upevnila jednomyslnou jednotu revolučních řad.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp