Skip to content

Lid Kangbuk-ri se stěhuje do nových domovů

Pchjongjang, 18. září čučche 109 (2020) (KCNA) – Díky boji sloužícího mužstva lidové armády, které ve svých srdcích třímá ušlechtilý plán váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, se lid vsi Kangbuk-ri v okrese Kumčchon provincie Severní Hwanghe radostně přestěhoval do nových domovů, postavených jako příkladná socialistická pohádková země a vzorná socialistická zemědělská obec po mohutných přírodních katastrofách.

 

17. září se uskutečnilo shromáždění k předání nových domů v centru obce Kangbuk-ri, kde byly dokončeny práce obnovy. Zúčastnil se jej předseda provinčního výboru Korejské strany práce Severního Hwanghe souduh Pak Čchang Ho, předseda lidového výboru provincie Severní Hwanghe soudruh Im Hun, příslušní funkcionáři, obyvatelé obce a vojenští budovatelé.

Soudruh Pak Čchang Ho přednesl na shromáždění blahopřejný projev. Řekl, že vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, přestože byl velmi zaneprázdněn státními záležitostmi, ihned po obdržení zprávy o poškození Kangbuk-ri poslal do vsi lidovou armádu, aby obec pozvedla, a okamžitě vyřešil všechny problémy vznikající při budování.

 

 

Vojenští budovatelé, kteří dorazili do postižené oblasti na rozkaz váženého soudruha nejvyššího vůdce, prudkou bitvou obnovili centrum Kangbuk-ri a dosáhli hrdého úspěchu, když předložili Ústřednímu výboru strany první zprávu o vítězství na frontě obnovy po přírodních katastrofách.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce, který navštívil k nepoznání změněnou Kangbuk-ri, popřál obyvatelům šťastný a bohatý život v nové vesnici a nových obytných domech, a věčné štěstí této obci. Přijal laskavá opatření, aby se obyvatelé rychle přestěhovali do nových domů.

Všichni funkcionáři a zemědělští pracovníci si musí ve svých srdcích hluboce vážit nesmírné lásky a péče matky strany, jež bude předávána z generace na generaci, jednomyslně věřit naší straně a následovat pouze ji a bránit socialismus a naši revoluci rýží.

 

 

Během shromáždění byly obyvatelům postižené oblasti předány bytové dekrety.

Byly předneseny projevy odhodlání. Řečníci uvedli, že dnešní hlubokou vděčnost a štěstí si uchovají v duši až do konce svého života a budou důsledně provádět zemědělskou politiku strany a oslaví tak 75. výročí založení Korejské strany práce a její 8. sjezd hrdými úspěchy bohaté sklizně.

Poté obyvatelé za blahopřání funkcionářů, pracujících a vojenských budovatelů vstoupili do nových obytných domů.

Funkcionáři provincie a velící důstojníci jednotek, které se podílely na stavbě, navštívili rodiny, které se přestěhovaly do nových domů. Blahopřáli nadšeným obyvatelům k tomu, že se stěhují do moderních domů se vším skvělým vybavením pro život, sdíleli s nimi radost a předali jim zboží pro domácnost.

Hluboká vděčnost lidu vládla ve všech domech okouzlující socialistické vesnice, kde nezůstala ani stopa po silných přírodních katastrofách.

  

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Korea dnes – Čosonui onul, https://dprktoday.com