Skip to content

3. den jednání 7. sjezdu KSP

Pchjongjang, 10. května čučche 105 (2016) – Třetí den zasedání sedmého sjezdu Korejské strany práce se konal 8. května.
Kim Čong Un, první tajemník KSP, učinil závěr prvního bodu programu “Hodnocení práce ÚV KSP”.
V závěru zdůraznil důležité otázky, nastávající při provádění životně důležitých úkolů stanovených na sjezdu.

Na zasedání byla přečtena blahopřejná zpráva, předložená sedmému sjezdu KSP všemi vojsky a ostatním lidem.


MM00242867

Byla podána zpráva ke druhému bodu programu “Zhodnocení činnosti Ústřední revizní komise KSP”.
Referent uvedl, že stranická Ústřední revizní komise potvrdila, že stranické finance řádně prováděly své poslání a povinnosti a všechny finanční aktivity byly správně prováděny na principu strany ve sledovaném období na základě údajů o auditu a zpráv o přezkoumání činností auditních komisí, předložených provinčními stranickými konferencemi.
Zdůraznil, že je třeba neustále zlepšovat hospodaření strany, jak to vyžaduje nová éru revoluce čučche.
Blahopřejná skupina Korejského svazu dětí (KSD) vstoupila do místa konání sjezdu.
Členové KSD předali květinový koš pro Kim Čong Una, což odráží bezmeznou úctu a věrnost tří milionů členů KSD.
Gratulační skupina přečetla blahopřejnou zprávu sedmému sjezdu KSP.
Konala se studie zprávy o přezkoumání práce Ústředního výboru KSP, přednesené Kim Čong Unem.
Rozhodnutí prvního bodu pořadu jednání, “Zhodnocení práce Ústředního výboru KSP”, bylo přijato se souhlasem všech delegátů.
Blahopřejná skupina Kim Ir Senova (Kim Il Sungova) socialistického svazu mládeže vstoupila do místa konání sjezdu.
Předala květinový koš Kim Čong Unovi jako odraz mysli pětimilionového mladého předvoje.
Přečetla blahopřejnou zprávu sedmému sjezdu KSP.

Sjezd pokračuje.

kcna.kp