Skip to content

Anekdoty zo života KIM ČONG ILA: Narodeninové oslavy

2. apríla 1989 sa súdruh Kim Čong Il informoval ohľadne príprav na 13. svetový festival mládeže a študentstva. Zainteresovaným funkcionárom povedal, že by mali prijímať zahraničných delegátov so všetkou pohostinnosťou a venovať veľkú pozornosť ubytovaniu hostí.

Na ich prekvapenie pokračoval: „Medzi delegátmi môžu byť niektorí, ktorí počas festivalu oslávia svoje narodeniny, a tak by mal Ústredný prípravný výbor festivalu za týmto účelom urobiť potrebné opatrenia.“

Potom hovoril podrobne o tom, čo je potrebné urobiť, aby zahraniční hostia mohli počas festivalu patrične osláviť svoje narodeniny.

Pokračoval: Narodeninové oslavy pre nich sa nesmú navzájom podobať. Pozornosť by sa mala zamerať na také drobné detaily, ako sú ich národné zvyky a stravovacie návyky, najmä na ich charakteristické vlastnosti a obľúbené potraviny. Mali by sa pripraviť darčeky a naplánovať fotografovanie tak, aby si mohli spomenúť na svoje šťastné dni v našej krajine.

Takto bol prípravný výbor poverený ďalšou dôležitou prácou. Podľa výpočtu, ktorý uskutočnili prijímatelia, bol počet cudzincov, ktorí počas festivalu oslávia svoje narodeniny, viac ako 300, spomedzi tisícok ľudí z viac ako 100 krajín.

Pre každého z nich bola v deň ich narodenín usporiadaná hostina, ktorá bola prispôsobená ich národným zvykom a stravovacím návykok.

Cudzinci sa najprv prekvapene pozerali na stoly a potom, čo sa o dozvedeli bližšie informácie, vyjadrili úprimnú vďaku za dobrotivú starostlivosť súdruhovi Kim Čong Ilovi.