Skip to content

2. den jednání 7. sjezdu KSP

Pchjongjang, 7. května čučche 105 (2016) (KCNA) – Druhý den zasedání sedmého sjezdu Korejské strany práce (KSP) se konal v sobotu. Kim Čong Un, první tajemník KSP, pokračoval ve své zprávě o činnosti Ústředního výboru strany.
Byly předneseny projevy pro plnění úkolů stanovených ve zprávě o činnosti Ústředního výboru KSP.
Kim Ki Nam, Ri Mjong Su (Ri Myong Su), Čo Jon Čun (Jo Yon Jun), Pak Pong Ču (Pak Pong Ju) a další delegáti provinčních organizací strany ve svých projevech plně podpořili zprávu Kim Čong Una.

MM00242860

Vyjádřili nejušlechtilejší hold velkému soudruhu Kim Ir Senovi (Kim Il Sungovi) a soudruhu Kim Čong Ilovi, který založil a vybudoval KSP, a nejvyšší slávu Kim Čong Unovi, který ohlašuje velký rozkvět při posilování KSP.
Zdůraznili, že zpráva Kim Čong Una slouží jako hrdé přezkoumání impozantních vítězství, dosažených KSP a korejským lidem v revoluci a výstavbě pod praporem velkého kimirsenismu-kimčongilismu v hodnoceném období a jako encyklopedický politický program, poskytující perfektní řešení pro všechny problémy, které vznikají v posilování KSP, budování prosperujícího socialistického národa a dosažení národního znovusjednocení a věci globální nezávislosti.
Zdůraznili, že tato zpráva slouží jako důležitý program, který jasně ukazuje cestu k zintenzivnění náporu pro modelování celé strany a celé společnosti na (principech) kimirsenismu-kimčongilismu důkladnějším ustavením systému monolitického vedení strany, jak to vyžaduje období skoku vpřed v úsilí o splnění revolučního procesu čučche.


MM00242857

KSP, založená prezidentem Kim Ir Senem a vedená vůdcem Kim Čong Ilem, nyní vyzařuje své nejjasnější paprsky jako revoluční strana typu čučche, nekonečně věrná myšlence a věci vůdce, neporazitelný sjednocený celek, který pevně nastolil monolitický systém ideologie a vedení, a skutečná mateřská strana, která se zodpovědně stará o osud lidu pod vztyčeným praporem principu lidových mas na prvním místě, který má Kim Čong Un ve velké úctě, řekli a dodali:

V posledních letech došlo v KLDR k řadě velkých událostí, které zarazily svět, a duch velkého skoku vpřed a inovací songunské Koreje byl nápadně demonstrován navzdory zlomyslným tahům imperialistů USA a dalších nepřátelských sil k izolaci a zadušení KLDR. To je zářícím uskutečněním úsilí všech členů strany a ostatního lidu, učiněným k plnému ztělesnění nezkrotné ofenzivní revoluční myšlenky strany a ducha zásady samostatného rozvoje na prvním místě.

MM00242858

Zopakovali svou vůli absolutně důvěřovat Kim Čong Unovi a následovat pouze jeho, zůstávajíce jednomyslně sjednoceni kolem něj v každé bouři a nesnázi, a důkladně plnit úkoly stanovené sjezdem, považujíce to za svou neměnnou víru, aby zůstali věrni straně a vůdci.

Sjezd pokračuje.

kcna.kp

 

  MM00242859