Skip to content

Ke 140. výročí narození J. V. Stalina

„Naše strana a lid si váží Marxe, Engelse, Lenina a Stalina jako vůdců dělnické třídy a pochvalně hovoří o jejich význačných zásluhách. S ohledem na požadavky a touhy dělnické třídy Marx a Engels, první vůdci dělnické třídy, rozvinuli socialismus z utopického konceptu ve vědu a zahájili socialistické a komunistické hnutí. Lenin zdědil a rozvinul marxismus, aby vyhověl změněné době, a dosáhl vítězství Říjnové socialistické revoluce organizací a mobilizací dělnické třídy. Stalin, následuje věc Lenina, upevnil první mladý socialistický stát ve světovou mocnost a v čele armády a lidu ubránil socialistickou vlast. Ve své době Marx, Engels, Lenin a Stalin představovali touhy a požadavky vykořisťovaných pracujících mas a věc socialismu byla neoddělitelně spjata s jejich jmény.“

 

Kim Čong Il

 

Převzato od Anglické studijní skupiny myšlenky čučche, http://juche007-anglo-peopleskoreafriendship.blogspot.com/

 

Velký vůdce soudruh Kim Čong Il při stranické práci

 

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen hovoří před obrazem J. V. Stalina – fotografie v Muzeu korejské revoluce

 

„Nikdy nezapomeneme na bratrskou pomoc, kterou nám poskytl veliký sovětský lid, Rudá armáda a soudruh Stalin.“

Kim Ir Sen

Sebrané spisy I, Vydavatelství cizojazyčné literatury, Pchjongjang 1972, česky s. 9

 

„Spis soudruha Stalina »Ekonomické problémy socialismu v SSSR« přinesl nový příspěvek do pokladnice marxismu-leninismu. Tento spis dal mohutnou zbraň do rukou národů, bojujících za výstavbu nového života, obohatil naše znalosti o základech vývoje kapitalismu, o protikladech mezi kapitalistickými státy. Soudruh Stalin dosáhl dalšího prohloubení marxisticko-leninské teorie o objektivních zákonech vývoje soudobé společnosti, zevšeobecnil průběh druhé světové války a všechny události, k nimž po ní došlo, a tak odůvodnil, že světový kapitalismus vstoupil do druhé etapy své všeobecné krize.

V důsledku toho, že od kapitalistické soustavy odpadla řada zemí Evropy a Asie, a že se vytvořily lidově demokratické státy, zformovala se světová socialistická soustava v čele se Sovětským svazem. To nesmírně upevnilo síly míru a demokracie a podstatně oslabilo síly války a imperialistické reakce v čele s americkými imperialisty.“

 

Kim Ir Sen

Sebrané spisy I, Vydavatelství cizojazyčné literatury, Pchjongjang 1972, česky s. 315-316

 

„Zajímalo mě číst díla Marxe, Engelse, Lenina a Stalina víc než se učit školním předmětům.“

 

Kim Ir Sen

Ve víru století, Futura, Praha 2000, s. 194