Skip to content

Nové plakáty povzbuzující budování socialistické ekonomiky

Pchjongjang, 16. května čučche 107 (2018) (KCNA) – Plakáty, který vyzývají všechen lid, aby uskutečnil rozhodnutí dubnového plenárního zasedání Ústředního výboru Korejské strany práce, byly vyrobeny Vydavatelstvím Korejské strany práce a Pchjongjangskou univerzitou výtvarného umění.

 

Plakát “Proveďme rozhodnutí dubnového plenárního zasedání Ústředního výboru strany!” vyzývá veškeré sloužící mužstvo a lid, aby povstal k boji za uskutečnění nové strategické linie ve stejném duchu, kterým bylo dosaženo velkého vítězství pod vedením strany při realizaci linie současného rozvoje obou front.

Plakáty “Urychlíme pokrok naší revoluce tím, že nasměrujeme veškeré úsilí na budování socialistické ekonomiky!” a “Všechno úsilí pro budování socialistické ekonomiky!” odrážejí myšlenku urychlení pokroku naší revoluce uspíšením budování ekonomiky a tím dosažení vysokých cílů socialistické výstavby stanovených na 7. sjezdu strany.

 

 

Plakát “Otevřeme širokou cestu k budování ekonomické mocnosti silou vědy a techniky!”, doplněný nápisy “věda a technologie”, “soběstačnost” a “sebedůvěra” vyzývá k vysokému odhodlání všechny sektory a jednotky, které neustále zvyšují sílu samostatného rozvoje a úspěšný nárůst a skok ve výrobě v tvrdém spoléhání se na vědu a techniku pod heslem soběstačnosti a sebedůvěry.

Byl vydán také plakát “Učiňme skok vpřed mocí vědy a zaručme budoucnost díky vzdělání!”, zdůrazňující nezbytnost, aby všichni funkcionáři, členové strany a další pracující naplnili svou odpovědnost a úlohu při oslavování země jako mocnosti vědy a techniky, země vzdělání a moci talentů tím, že budou ctít ušlechtilý záměr váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, který učinil vědu a vzdělání nejvyšší prioritu v rozvoji revoluce.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp