Skip to content

Shromáždění odhodlání v provinciích

Pchjongjang 9. ledna čučche 112 (2023) (KCNA) – 8. ledna se konala shromáždění odhodlání k důslednému provádění usnesení 6. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce v provinciích Severní a Jižní Pchjongan, Severní a Jižní Hwanghe, Kangwon a Severní a Jižní Hamgjong.

Shromáždění se zúčastnili funkcionáři místních stranických a státních orgánů, organizací pracujících, továren, průmyslových a zemědělských podniků a vysokých škol, pracující, mládež a studentstvo.

Referenti a řečníci podpořili hlavní cíle rozvoje národního hospodářství v roce 2023, směřující k praktickému zajištění štěstí našeho lidu, pokroku a rozvoje našeho státu.

Poté následovaly masové manifestace.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp