Skip to content

Shromáždění odhodlání za důsledné provádění usnesení 6. pléna 8. ÚV KSP

Pchjongjang 6. ledna čučche 112 (2023) (KCNA) – 5. ledna se na Stadionu 1. máje konalo shromáždění odhodlání občanů města Pchjongjangu za důsledné plnění usnesení 6. pléna 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, které osvětlilo cestu vpřed k novému pokroku a skoku vpřed socialismu našeho stylu.

Zúčastnili se ho funkcionáři a pracující institucí, továren, průmyslových a zemědělských podniků Pchjongjangu, Cementářského komplexu Sangwon a mládež a studentstvo.

Kandidát politbyra Ústředního výboru KSP a vedoucí tajemník městského výboru strany v Pchjongjangu soudruh Kim Su Gil přednesl zprávu.

Řečník uvedl, že hlavní cíle hospodářské výstavby, kterých musí být dosaženo v letošním roce, kdy se slaví 75. výročí vzniku republiky a 70. výročí vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce, jsou úkoly, které je třeba splnit bezpodmínečně a s vysokou morálkou jako v roce 2022, kdy socialistická Korea vytrvale kráčela vpřed navzdory nejrůznějším potížím a zkouškám.

Byly předneseny projevy.

Poté následovala masová manifestace.

Účastníci shromáždění odhodlání sledovali novoroční galakoncert.

 

 

Z novoročního galakoncertu

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

 

Ozvěna arirangu – Arirang meari, http://www.arirangmeari.com