Skip to content

Hydrometeorologický ústav skvalitňuje predpovedanie počasia

Pchjongjang, 20. júna čučche 109 (2020) (Pyongyang Times) – Štátny hydrometeorologický ústav pracuje na modernejšom a vedeckejšom základe s cieľom zlepšiť pozorovanie a predpovedanie počasia.

V poslednom období bola zvýšená frekvencia denného pozorovania na pozorovacích staniciach, aby poskytovali podrobnejšie dáta, a bolo nainštalovaných viac ako 100 automatických pozorovacích zariadení na zvýšenie hustoty meteorologickej pozorovacej siete.

Ústav preskúmal a zaviedol metódy numerického predpovedania silných dažďov a krupobitia a predpovedania trasy tajfúnov s cieľom vytvoriť výstražný systém pre prírodné katastrofy a zlepšiť prácu pri pravidelnom monitorovaní hydrometeorologických a námorných podmienok, ako aj prácu na zrýchlení oznamovania informácií, s cieľom lepšie sa pripraviť na obdobie sucha a sledovať objem vody v priehradách.

V rámci projektu zameraného na vytvorenie systému krátkodobých numerických predpovedí počasia a zlepšenie rýchlosti predpovedania počasia, hydrometeorologický ústav diverzifikuje služby súvisiace s informáciami o počasí vrátane informácií o stave prachových častíc v ovzduší, kvalite atmosféry, zmenách teploty a atmosferickej vlhkosti.

Prostredníctvom masmédií a ďalších komunikačných prostriedkov ústav poskytuje rôzne služby týkajúce sa informácií a všeobecných znalostí o počasí, pričom dosiahol pokrok v úsilí o zabezpečenie včasnej predpovede, včasného varovania a hromadného informovania o prírodných katastrofách s cieľom zriadiť celoštátny systém krízového riadenia.

Ústav tiež vydáva a poskytuje podrobné odporúčania týkajúce sa poveternostných podmienok pre rôzne hospodárske odvetvia a pracovníkov, pre ktorých je to dôležité pri výkone povolania.

Pang Un Džu, The Pyongyang Times – http://www.pyongyangtimes.com.kp