Skip to content

12 000-tonová nákladná loď Čangsusan vyplávala

Pchjongjang 24. decembra čučche 110 (2021) (KCNA) – 12 000-tonová loď Čangsusan, novopostavená lodenicou Rjongnam vyplávala. Slávnostné uvedenie na more sa konalo v lodenici 23. decembra.

Prítomní boli tajomník ÚV Kórejskej strany práce súdruh O Su Jong, podpredseda vlády súdruh Jang Sung Ho, minister pozemnej a námornej dopravy súdruh Kang Čong Gwan, príslušní úradníci, funkcionári a pracovníci rjongnamskej lodenice.

Bol prečítaný ďakovný list ústredného výboru KSP pracovníkom, technikom a funkcionárom lodenice.

Ústredný výbor KSP v liste zdôraznil, že úspešná stavba nákladnej lode nad 10 000 ton v lodenici, ktorá nie je profesionálnou lodiarskou základňou, je hrdým výsledkom vysokého politického nadšenia, bezhraničného vlastenectva a vytrvalého útočného ducha pracujúceho ľudu lodenice.

V liste bolo vyjadrené presvedčenie, že pracovníci, technici a funkcionári lodenice Rjongnam prispejú k večnej sláve a hrdej histórii tradície podporovania strany a socialistickej krajiny duchom sebadôvery a sebarozvoja a prostredníctvom stabilnej praxe dosiahnu veľké inovácie v práci na rozširovaní a upevňovaní výrobných základov a stavaní a opravách nákladných lodí.

Súdruh Kang Čong Gwan vystúpil so slávnostným príhovorom, po ktorom nasledovali ďalšie prejavy.

Po ceremónii loď odplávala za hvizdu píšťalky.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp