Skip to content

Rozvíjí se intenzivní boj za zvrácení šíření pandemie

Pchjongjang 17. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Podle Státního mimořádného protiepidemického velitelství se od 18:00 15. května do 18:00 16. května v celostátním měřítku zvýšil počet pacientů s horečkou o více než 269 510, uzdravilo se více než 170 460 pacientů a 6 lidí zemřelo.

Celkový počet nemocných horečkou v celorepublikovém měřítku od konce dubna k 16. květnu 18:00 je více než 1 483 060, z toho než 819 090 lidí se uzdravilo a více než 663 910 lidí je v lékařském ošetření.

V tuto chvíli je počet obětí 56.

 

 

Pod rozhodným vedením Ústředního výboru veliké strany se každý den odehrává intenzivní protiepidemický boj v nouzovém stavu, aby se co nejdříve zvrátilo šíření pandemie.

V duchu mimořádného zasedání politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce jsou přijímána naléhavá opatření k co nejrychlejší nápravě zjištěných nedostatků v dodávkách léků.

Vojenská lékařská oblast lidové armády, která obdržela zvláštní rozkaz od Ústřední vojenské komise Korejské strany práce, urychleně rozmístila své mocné síly do všech lékáren v Pchjongjangu, které začaly nepřetržitě dodávat léky.

Kádry strany a vlády, mezi nimi členové prezídia politbyra ÚV KSP soudruzi Čche Rjong He, Kim Tok Hun a Pak Čong Čchon, navštívily lékárny a kanceláře správ léčiv v různých okresech, kde se konkrétně seznámily s poptávkou po lécích a situací jejich dodávek.

Ústřední mimořádná protiepidemická oblast vynakládá velké úsilí na to, aby registrovala všechny pacienty s horečkou, provedla vědecké vyšetření pacientů s abnormálním onemocněním a potlačila a vymýtila zdroj šíření pandemie, aby nedocházelo k reinfekci.

Uprostřed intenzivní práce na rozšiřování řad zdravotnických pracovníků se jen 16. května zúčastnilo asi 11 tisíc funkcionářů, učitelů a studentů zdravotnických škol po celé zemi intenzivního lékařského vyšetření všech obyvatel za účelem vyhledání a ošetření osob s horečkou.

V souladu s maximální nouzovou epidemickou situací zvyšují výrobu farmaceutické továrny, továrny na korejskou medicínu a továrny na lékařské přístroje na různých místech se zaměřením na výrobu léků a drobného zdravotnického materiálu.

Různá odvětví národního hospodářství vedou vpřed výrobu a výstavbu, přičemž přísně dodržují izolaci a přijímají důsledná opatření pro prevenci epidemie.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp