Skip to content

Tisk vyzývá ke zvýšení produkce obilí

Pchjongjang, 18. května čučche 108 (2019) (KCNA) – Korejské noviny z 18. května v úvodnících uvádějí, že rozhodné zvýšení letošní produkce obilí je velmi důležitou prací k uskutečnění myšlenky Korejské strany práce pro budování mocné socialistické země.

 

Je nezbytné soustředit veškeré úsilí a prostředky na neodkladné vysazování rýžových sazenic, aby bylo dosaženo letošního cíle produkce obilí stanoveného stranou, uvádí Rodong sinmun (Noviny práce), a pokračuje: Měli bychom všestranně obhájit věhlas Ústředního výboru strany a výrazně prokázat nepřekonatelnost našeho socialismu tím, že letos za každou cenu dobře povedeme zemědělské práce.

Nepřátelské síly, které nechtějí prosperitu a moc naší republiky, usilují o to, aby náš lid trpěl nedostatkem potravy, a tím by podkopaly víru v socialismus a tak si nás podmanily. Musíme správným způsobem a ve správný čas vysazovat rýži, uskutečnit průlom ve zvýšení produkce obilí a tím zasadit rozhodující úder nepřátelským silám.

 

 

Pokud je vyřešen potravinový problém, lidu bude zajištěn stabilní život a plně se projeví jeho revoluční nadšení a iniciativa, aby mocně posílily socialistickou výstavbu.

Funkcionáři a pracující v zemědělském sektoru a všechen ostatní lid by měli plně projevit vlastenecké nadšení v boji za vysazování sazenic rýže, dobře si vědomi své povinnosti osob odpovědných za budování mocné socialistické země.

List Mindžu Čoson (Demokratická Korea) vyzývá funkcionáře a pracující lid ve všech oblastech a jednotkách, aby poskytli aktivní pracovní a materiální pomoc zemědělské frontě, důsledně prováděli zemědělskou politiku strany a aktivně přispěli k obraně a proslavení socialismu našeho stylu zaměřeného na lidové masy.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Korejská ústřední televize