Skip to content

Shromáždění v Pchjongjangu a v provinciích v Den boje proti americkému imperialismu

Pchjongjang 26. června čučche 112 (2023) (KCNA) – U příležitosti Dne boje proti americkému imperialismu se 25. června na různých místech Pchjongjangu konala shromáždění obyvatel hlavního města za účasti více než 120 tisíc pracujících a studentů města.

Na shromážděních řečníci uvedli, že 25. červen zanechal věčnou ránu v duších našeho lidu a agresivní válka amerických imperialistů přinutila náš národ k nepředstavitelnému utrpení a neštěstí.

Náš lid až do morku kostí cítí, že jen mocnými zbraněmi je možné bránit skutečný mír a vše vzácné v jeho rodné zemi, a uskutečňuje myšlenku strany vybudovat vojenskou kapacitu sebeobrany, v důsledku čehož pevně třímá ve svých rukou nejmocnější absolutní zbraně ke zničení amerických imperialistů a vlastní sebeochrannou sílu válečného odstrašení, aby zabránil všem nepřátelům, aby se dotkli země.

Zúčtování s americkým imperialismem je naléhavou přirozenou povinností naší generace. Mstitelé této země, naplněni neochvějnou vůlí bojovat s nepřítelem, nemilosrdně potrestají americké imperialisty, zapřisáhlé nepřátele korejského lidu, nelítostným trestem a úplným zničením v rozhodném svatém boji pomsty.

Poté došlo k masovým manifestacím.

Demonstranti pochodovali, skandovali hesla, vyjadřovali nezkrotnou nenávist k americkým imperialistům a smečce zrádců, kteří mají bláhový sen o zardoušení naší republiky a nyní se uchylují k bezohledným vojenským provokacím proti našemu mocnému státu.

 
 

U příležitosti Dne boje proti americkému imperialismu se 25. června konala masová shromáždění ve všech provinciích.

Řečníci uvedli, že si živě pamatujeme tři roky kruté války, kdy se kvůli zvěrstvům amerických bestií celé území severní části republiky, kde vládl nový život, proměnilo v popel, a na všech místech pošlapaných nepřáteli krev nevinných lidí tekla jako řeka.

Řekli, že pevně držíme v rukou cenný jaderný meč, jaderné zbraně k odplatě a ničení nepřátel, aby naši rodnou zemi znovu nepošlapali agresoři a aby se strašný příběh z 25. června v žádném případě neopakoval.

Ačkoli léta plynou, agresivní povaha amerických imperialistů a třídních nepřátel se nikdy nezmění. Pokud bude tato železná logika dějin zapomenuta, pak bude oslabeno třídní vědomí a bude se opakovat katastrofa z 25. června, pokračovali.

Řečníci zdůraznili, že všichni funkcionáři a pracující lid musí konečně pod vedením strany ukončit konfrontaci se Spojenými státy americkými, která probíhá z generace na generaci, a všemi prostředky vybudovat na své rodné zemi nejmocnější stát světa, které bude svět závidět.

Poté následovaly manifestace.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp