Skip to content

Znovu se konala porada politbyra ÚV KSP, politbyro zkontrolovalo lékárny

 

Pchjongjang 16. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Politbyro Ústředního výboru Korejské strany práce opět svolalo na 15. května mimořádné poradní zasedání a projednávalo protiepidemická opatření.

Setkání předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Jednání se zúčastnili členové prezídia politbyra ÚV KSP a členové a kandidáti členství politbyra ÚV strany. Jako pozorovatelé přítomni funkcionáři státní mimořádné protiepidemické oblasti a vedoucí funkcionář Ministerstva zdravotnictví.

 

 

Politbyro vyslechlo zprávu Státního mimořádného protiepidemického velitelství o situaci šíření pandemie k 15. květnu.

Na jednání byla znovu projednána obecná protiepidemická situace po přechodu státního protiepidemického systému na maximální nouzový protiepidemický systém a soustředěně byla projednána otázka rychlé nápravy zjištěných nedostatků v dodávkách léčiv.

Soudruh generální tajemník uvedl, že včasná dodávka léků ze strany státu prostřednictvím lékáren obyvatelům nebyla zajištěna včas, protože její přímí vykonavatelé, funkcionáři vlády a zdravotnictví, bez správného pochopení současné krize, aktivně tuto práci neprováděli a o duchu oddané služby lidu jen mluvili. Ostře kritizoval nezodpovědný přístup k práci a slabou organizační a výkonnou schopnost vlády a zdravotnictví.

Soudruh generální tajemník zmínil, že oblast spravedlnosti a státního zastupitelství, která je povinna zákonně mocně garantovat provádění politiky strany, neprovedla řádný právní dohled a kontrolu a nenapravila různé negativní jevy při celostátním nakládání s léčivy a jejich prodeji, aby byl neprodleně a přesně proveden správní příkaz o dodávkách léků. Ostře kritizoval zahálku a nedbalost ve službě generálního prokurátora Ústřední prokuratury, který ani ve vážné situaci necítí žádnou odpovědnost, žádné výčitky a nehraje žádnou roli.

 

 

Soudruh generální tajemník se vyjádřil k řadě nedostatků v celkové protiepidemické práci a přijal věcná opatření k jejich urychlené nápravě.

Vydal rozkaz předsedy Ústřední vojenské komise KSP o okamžité stabilizaci dodávek léků v Pchjongjangu zapojením mocných vojenských zdravotnických sil lidové armády.

Soudruh generální tajemník bezprostředně po jednání politbyra ÚV strany navštívil lékárny v Pchjongjangu a osobně se seznámil se situací dodávek léků.

Doprovázeli ho členové prezídia politbyra ÚV KSP soudruzi Čo Jong Won a Kim Tok Hun, ministr zdravotnictví soudruh Čche Kjong Čchol a kádry z příslušných oddělení Ústředního výboru strany.

Se situací lékáren v Pchjongjangu se na místě seznámili na pokyn soudruha generálního tajemníka také členové a kandidáti členství politbyra ÚV strany.

Soudruh generální tajemník uvedl, že nyní lékárny obecně nejsou dostatečně vybaveny, aby plnily svou roli, a jsou na tak zaostalé úrovni, že ani nemají kam ukládat léky kromě vitrín. Poznamenal, že prodavači neobsluhují v lékařském plášti a hygienická situace není na úrovni.

S vědomím, že dnešní kampaň pro prevenci epidemie je určena lidu a jejím pánem je lid, opakovaně vyzýval všechny funkcionáře, aby oddaně a obětavě pracovali pro dobro lidu s odhodláním převzít plnou odpovědnost za bezpečnost a blaho vlasti a lidu.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp