Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN blahopřál velitelům jednotek Korejské lidové armády


 
Pchjongjang 26. dubna čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un se 25. dubna v sekretariátu Ústředního výboru strany setkal s veliteli jednotek různých úrovní Korejské lidové armády, kteří se zúčastnili oslav 90. ​​výročí založení Korejské lidové revoluční armády, a srdečně jim blahopřál.

Soudruh Kim Čong Un řekl, že naše revoluční ozbrojené síly by se měly stát rudou zbraní a cenným rudým mečem strany, bránícím rudý prapor, rudé ideje a rudý řád, a nechal se na paměť vyfotografovat se svými milovanými vojáky, kteří hrají hlavní roli v boji za neustálé posilování a rozvoj lidové armády.

Po vyfotografování přistáli výsadkáři, mávající státními vlajkami, na nádvoří Ústředního výboru strany, a poté došlo k dojemné scéně: velící důstojníci byli vyfotografováni před budovou velitelství.

V atmosféře manifestace horoucích citů pokrevní spřízněnosti mezi vůdcem a vojáky v boji za uskutečnění velké věci budování vzkvétajícího státu a posilování ozbrojených sil se za účasti váženého soudruha Kim Čong Una a jeho manželky Ri Sol Džu na zahradě sekretariátu konala slavnostní recepce.

Recepce se zúčastnili členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čo Jong Won, Kim Tok Hun, Pak Čong Čchon a Ri Pjong Čchol a velící důstojníci.

Přítomni byli také vedoucí funkcionáři ozbrojených sil soudruzi Ri Jong Gil, Kwon Jong Džin, Rim Kwang Il a vedoucí oddělení Ústředního výboru strany soudruzi O Il Džong a Kang Sun Nam.

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník ÚV strany soudruh Pak Čong Čchon přednesl projev.

Všichni účastníci připili na zdraví generálního tajemníka KSP a vrchního velitele ozbrojených sil KLDR váženého soudruha Kim Čong Una a na náš stát, který jistě bude vzkvétat spolu s rozvojem revolučních ozbrojených sil.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp