Skip to content

Vojenská přehlídka k 90. výročí Korejské lidové revoluční armády


 
Pchjongjang 26. dubna čučche 111 (2022) (KCNA) – 25. dubna se na počest 90. výročí založení Korejské lidové revoluční armády, prvních revolučních ozbrojených sil typu čučche, na Kim Ir Senově náměstí v Pchjongjangu konala slavnostně vojenská přehlídka, která se mimořádně zapíše do dějin vlasti.

Když se na náměstí dostavil generální tajemník Korejské strany práce, předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR vážený soudruh Kim Čong Un spolu s manželkou Ri Sol Džu, čestná stráž Korejské lidové armády uspořádala slavnostní uvítací obřad.

 

 

Za uvítacího pochodu vstoupil vážený soudruh Kim Čong Un spolu se svou manželkou Ri Sol Džu na tribunu náměstí.

Na oblohu, kde prudce zavlála státní vlajka, byly odpáleny ohňostroje a slavnostní náměstí bylo zachváceno radostí a nadšením. Za zvuku písně „Slavná vlast“ bylo vypáleno 21 dělostřeleckých salv.

Vážený soudruh Kim Čong Un přednesl slavnostní projev.

Soudruh Kim Čong Un zdůraznil, že dokud rudá krev a vzácný duch revolučních předchůdců silně tlučou v srdcích všech ozbrojených sil republiky a dokud revoluční ozbrojené síly jako ztělesnění ideje a vůle Korejské strany práce, síly našeho státu a lidu, budou vždy v čele revoluce, věc socialismu našeho typu bude i nadále navždy neporazitelná. Srdečně také vyzval k rozhodnému boji za blahobyt a štěstí našeho skvělého lidu, za věčnou slávu a vítězství našeho skvělého státu.

Ministr obrany KLDR soudruh vicemaršál Ri Jong Gil oznámil členu prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemníkovi Ústředního výboru strany, maršálu Korejské lidové armády soudruhu Pak Čong Čchonovi, že se přehlídkové oddíly seřadily ke kontrole příprav na vojenskou přehlídku.

Soudruh Pak Čong Čchon provedl kontrolu přehlídkových jednotek.

Soudruhu generálnímu tajemníkovi Korejské strany práce poté soudruh Pak Čong Čchon uctivě přednesl zprávu o připravenosti uspořádat vojenskou přehlídku na počest 90. výročí založení Korejské lidové revoluční armády.

 

 

Kolony ozbrojených sil KLDR, které byly založeny v plamenech protijaponské války a posílily v bezkonkurenční elitní armádu a revoluční armádu strany, zaznamenávající ve svých dějinách pouze vítězství a slávu, se daly na pochod.

Za doprovodu pochodové hudby rázně kráčely kolony studentů revolučních škol. V těchto chrámech vzdělání pro děti padlých revolucionářů, ztělesnění myšlenek KSP o neustálé revoluci, lásce k nastupující generaci a budoucnosti, jsou žáci, pevně dědící pokrevní příbuznost Mangjongde a linii Pektu, připravováni jako spolehlivé pilíře revoluce čučche.

Kolony Dělnicko-rolnických rudých gard, které se rozrostly a posílily ve spolehlivé ozbrojené síly na obranu socialistické vlasti a rodné země, přebírajíce tradice všelidového odporu vytvořeného během protijaponské války, pochodovaly náměstí s hrdě vztyčenými prapory v čele s vedoucím tajemníkem městského výboru KSP v Pchjongjangu a vedoucími tajemníky provinčních výborů strany.

Náměstím prošla kolona Ministerstva státní bezpečnosti, které prokázalo svou sílu jako spolehlivá politická bezpečnostní síla strany spolehlivě chránící vzácné výdobytky socialistické vlasti a blaho lidu a jako elitní jednotka hrající součást revolučních ozbrojených sil, kolona příslušnic dopravní bezpečnosti, pátrací služba se psy, speciální pohotovostní oddíl Veřejné bezpečnosti a kolona pracovníků mimořádné epidemické prevence.

 

 

Soudruh Kim Čong Un máváním povzbuzoval účastníky pochodu, pokračující v ušlechtilé tradici věrnosti svému poslání bránit vůdce, společenský systém a lid v drsných letech revoluce, aby spolehlivě bránili přední linii třídního boje.

Poté začala na noční obloze hlavního města letecká přehlídka Korejské lidové armády.

Kolona prototypových tanků, symbolu mocné bojové síly KLA a její železná pěst, projela náměstím.

Kolona raketových systémů mimořádně velké ráže se působivě sunula vpřed jako jedna z absolutních zbraní Koreje, která nemá ve světě obdoby, dokáže zamířit na hlavní cíle úderu v operační zóně a kdykoli je zničit na popel postupnými nepřetržitými údery.

Na náměstí vyjely kolony strategických raket, které demonstrovaly silné schopnosti vést válku, to znamená reagovat na jakoukoli válku na nebi, na zemi, na moři i ve vesmíru a rozhodně zadržet a zničit nepřítele.

Jakmile vojenská přehlídka skončila, znovu se ozvaly bouřlivé výkřiky „Hurá!“, otřásly nebem i zemí a do vzduchu se vznesl oslnivý ohňostroj slavnostního pozdravu.

Vojenská přehlídka na počest 90. výročí založení Korejské lidové revoluční armády posloužila jako významná událost, která znovu celému světu ukázala neporazitelnost, sílu a vzhled rychlého rozvoje ozbrojených sil republiky, které demonstrují svou působivou podobu jako revoluční armáda strany, absolutně oddaná myšlenkám a vedení KSP, jako spolehlivý obránce míru a záruka pokračování a dokončení revoluční věci čučche. Průvod se také stal historickým momentem, silně podněcujícím hrdinný boj našeho lidu, který oslavuje velkou éru Kim Čong Una, novou éru mocné a vzkvétající země.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp