Skip to content

Deti pestujú vlasteneckého ducha pri vysádzaní stromov

V obvode Mangjongde v Pchjongjangu sa nachádza les, o ktorý sa starajú žiaci nižšej strednej školy Kwangbogui Čchollikil.

„Les Zväzu detí pri našej škole pokrýva plochu takmer desať hektárov. Stromčeky, ktoré boli vysadené pred desiatkami rokov, sa teraz rozrástli na silné stromy, ktoré tvoria les,“ hovorí súdruh Ra Te Mjong, hlavný inštruktor školského výboru Zväzu detí.

Veľký podiel v lese zaberá borovica lesná a vyváženým spôsobom tu rastú ďalšie desiatky druhov stromov vrátane tuje, borovice píniovej a arónie čiernoplodej.

Škola má lesnú škôlku. Keď stromčeky podrastú, „presúvajú“ sa do lesa, pričom starší žiaci pomáhajú mladším a aj niektorí rodičia si nájdu čas, aby pomohli svojim deťom.

„Som hrdá na svojho syna, ktorý sa predtým správal rozmaznane, keď sa aktívne podieľa na výsadbe stromov. Keď som ho videla bežať skoro ráno do lesa, pochopila som, že jeho rozum tiež rastie spolu so stromami,“ povedala súdružka Han Rjon Hui, matka žiaka 2. ročníka Kim Čchol Songa.

Škola vykonáva osvetové aktivity za účelom informovania študentov o vedomostiach z oblasti výsadby a pestovania stromov, ich ošetrovania alebo prevencii proti škodlivému hmyzu.

Chvályhodné skutky, ktoré žiaci vykonávajú pri starostlivosti o les, dostávajú širokú publicitu, aby sa mnohí od nich učili.

„Náš učiteľ povedal, že vysádzanie a pestovanie stromov je tiež vlastenectvo. Vždy nás učí, aby sme sa v budúcnosti usilovali robiť dobré veci pre krajinu tak, ako sa teraz staráme o les Zväzu detí,“ povedal Čang Jun Džong, žiak 3. ročníka.

Tento rok sa v lese vysadilo viac ako 2 000 stromov. Študenti si rozširujú vedomosti o rastlinách a trávia príjemný čas odpočinku pri dýchaní čerstvého vzduchu v lese spojenom s ich úsilím.

 

Žiaci nižšej strednej školy Kwangbogui Čchollikil v obvode Mangjongde v Pchjongjangu vysádzajú stromy pri príležitosti výročia Kórejského zväzu detí (6. júna).

 

Autor: Kwon Hjo Song, The Pyongyang Times – http://pyongyangtimes.com.kp