Skip to content

Kto potrebuje vojnu?

V septembri 2001 Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) prijalo na svojom 55. zasadnutí rezolúciu, ktorou určilo 21. september za Medzinárodný deň mieru a apelovalo na všetky krajiny sveta, aby spolupracovali s OSN s cieľom ukončiť vojny na celom svete.

Nedávna história však ukazuje, že budovanie všeobecného povedomia o vojne a rezolúcie nemôžu nijako zastaviť vojnu, ktorá ohrozuje samotnú existenciu ľudstva, a mier je možné dosiahnuť iba vtedy, ak bude odstránená hlavná príčina vojny.

Kto je potom hlavným vinníkom vojny, ktorá privádza celý svet do záhuby?
Nie je to nikto iný ako Spojené štáty americké a ďalšie západné krajiny, ktoré vážne ohrozujú a narúšajú svetový mier a bezpečnosť, pretože zasahovanie do vnútorných záležitostí suverénnych štátov a agresívne vojny sú ich hlavným prostriedkom na realizáciu dominancie a spôsobom ich existencie.

Monopolistická honba za vysokými ziskami, rozsiahlym exportom kapitálu a zámorskou expanziou – to je hospodárska stratégia nevyhnutná pre Spojené štáty americké a ďalšie západné krajiny, ktoré sú riadené a udržiavané veľkými monopolmi. A obeťami takejto stratégie sú rozvojové krajiny s nevyčerpateľnou zásobou pracovnej sily a prírodných zdrojov.

Západné krajiny narúšajú mier tak, že zasahujú do vnútorných záležitostí suverénnych štátov a uskutočňujú ozbrojené invázie. Ich účel nespočíva v ničom inom, ako v snahe vytvoriť politicko-vojenský systém nadvlády a zároveň zabrániť ich nezvratnej hospodárskej kríze a stagnácii vykrmovaním veľkých monopolov.

Trhom mamutích zbrojárskych monopolov nie je nič iné ako bojisko. Keď sa celé územie suverénneho štátu zmení na pustatinu a jeho nevinní ľudia hynú pri krviprelievaní, Spojené štáty a západné zbrojárske monopoly, ktoré nahromadili peniaze prostredníctvom hromadného predaja svojich vojnových zásob, sa tešia z boomu – taký je deň vo svete postihnutom vojnami.

Pred niekoľkými dňami Brownova univerzita v USA zverejnila svoje výskumné údaje o tom, že Spojené štáty americké od 11. septembra 2001 pod zámienkou „boja proti terorizmu“ viedli vojny vo viac ako 80 krajinách, pri ktorých sa premrhalo viac ako 8 biliónov dolárov. Toto je jasný príklad, ktorý by mal rozlepiť svetu oči, že americké zbrojárske monopoly dosahujú svoje zisky za cenu krviprelievania mnohých ľudí.

BBC a mnoho ďalších západných médií jednohlasne uviedli, že explozívny nárast vojenských výdavkov v Británii, Francúzsku a ďalších západných krajinách je opatrením na zabezpečenie podnikateľskej činnosti mnohých obranných odvetví a pokusom zachrániť veľké podniky i malých a stredných subdodávateľov pred krízou.

V tom je skutočná povaha Západu vrátane Spojených štátov amerických, ktoré môžu existovať iba vďaka vojnám.

Západ sa snaží udržať svoju životnú líniu a uspokojiť svoju neobmedzenú chamtivosť bezohľadným pošliapavaním nezávislosti a dôstojnosti suverénnych štátov. Závažnosť situácie spočíva v tom, že takéto činy vojenskej agresie vrhajú mnohé krajiny na celom svete do ruín, ktoré nemožno obnoviť ani po desaťročiach, a robia z nich temné oblasti trpiace nekončiacim hladomorom a chudobou, vytvárajúc nekonečný začarovaný kruh humanitárnej krízy.

Všetky krajiny, ktoré sa usilujú o nezávislosť a mier, by mali v pevnej jednote rozhodne odmietnuť akty agresie a zasahovania Západu, ktoré sú páchané v znamení „demokracie“ a „boja proti terorizmu“, a aktívne bojovať za zaistenie mieru a bezpečnosti vo svete.

Ko Hjok, vedecký pracovník Spoločnosti pre štúdium medzinárodnej politiky
pyongyangtimes.com.kp