Skip to content

Celá země velkolepě oslavila 110. výročí narození velkého vůdce soudruha KIM IR SENA

Pchjongjang 16. dubna čučche 111 (2022) (KCNA) – Všechen lid země, hluboce uctívající velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, jehož jméno září v pětitisíciletých dějinách národa, jako věčné slunce socialistické Koreje, oslavil 110. výročí narození vůdce jako velký revoluční svátek a s bezmeznou horoucí touhou po něm vzdal hold nejvyšší svatyni čučche.

U příležitosti Dne slunce, největšího státního svátku, 15. dubna generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti KLDR vážený soudruh Kim Čong Un s manželkou Ri Sol Džu navštívil Palác slunce Kumsusan.

Doprovázely ho kádry strany a vlády, mezi nimi člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, 1. místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He, člen prezídia politbyra ÚV KSP a tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won a člen prezídia politbyra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda vlády soudruh Kim Tok Hun, pracovníci Ústředního výboru strany, členové vlády a vedoucí funkcionáři organizací pracujícího lidu, jakož i vedoucí funkcionáři ozbrojených sil.

Jménem soudruha Kim Čong Una byl položen koš květin k sochám velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Koše květin byly také položeny jménem Ústředního výboru Korejské strany práce, Komise pro státní záležitosti KLDR, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR a Vlády KLDR.

Vážený soudruh generální tajemník a jeho drahá manželka spolu se svým doprovodem vzdali hlubokou poctu sochám velkého vůdce a velkého generála.

Soudruh generální tajemník a jeho manželka navštívili Sály nesmrtelnosti, kde leží ve své životní podobě velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il. V nejhlubší úctě se hluboce poklonili s přáním nesmrtelnosti velkému vůdci a velkému generálovi, kteří v rodné zemi vybudovali socialismus našeho typu, založený na duchu „uctívat lid jako nebesa“, otevřeli slavné dějiny vítězství a zázraků a položili věčný základ pro důstojnost a rozkvět budoucích generací.

Všichni účastníci složili pevnou přísahu s naprostou oddaností, že budou podporovat myšlenky a vedení váženého soudruha generálního tajemníka, který dodává věčný lesk věci velkého slunce a oddaně pracuje v posvátném boji za dosažení všestranného rozvoje socialistické výstavby, a tím čestně naplňuje těžkou povinnost a odpovědnost svěřenou stranou a lidem.

 

 

Všechen lid země velkolepě oslavil 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena s nekonečnou hrdostí a potěšením.

Pracující a vojáci lidové armády s planoucí touhou po velkém vůdci soudruhu Kim Ir Senovi navštívili Palác slunce Kumsusan na znamení přání nesmrtelnosti a hluboce se poklonili portrétům velkého vůdce a velkého generála se slunečným úsměvem.

Pracující a vojáci lidové armády, studenti a školáci navštívili bronzové sochy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila na různých místech země včetně vrchu Mansude a mozaikové stěny s jejich slunečně usměvavými portréty na různých místech, položili k nim koše a kytice květin a poklonili se jim.

U příležitosti 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena se ve všech provinciích konaly obřady předání státních vyznamenání funkcionářům a pracujícím, kteří se vyznamenali v provádění politiky strany.

Všechny provincie, města a okresy hostily společná shromáždění organizací Svazu dětí a slavnostní setkání organizací pracujících. Na výstavišti Okrju a na Výstavišti korejských známek se uskutečnila státní výstava umění, státní výstava knih a výstava poštovních známek.

V Pchjongjangu a místních oblastech se konala různá slavnostní představení.

Fotbalové zápasy se konaly na Kim Ir Senově stadionu a na fotbalovém stadionu Sosan a soutěže v tchekwondu (taekwon-do) a džudu se uskutečnily v Paláci tchekwonda a v tělocvičně bojových sportů na ulici Čchongčchun. V institucích, továrnách a podnicích, v zemědělských družstvech a školách různých míst se konaly sportovní soutěže.

Nekonečný proud šťastných lidí směroval do míst kulturní rekreace v hlavním městě, včetně ústřední zoologické zahrady, přírodovědného muzea a vodního parku Munsu.

Zařízení veřejného stravování v Pchjongjangu a provinciích nabízela občanům mimořádné sváteční služby.

Pracující lid a studenti v sídlech různých provincií, měst a okresů pořádali taneční slavnosti a galavečery, aby vyjádřili svou horoucí touhu po po vůdci-otci.

Večer byly na náměstích a v parcích ve správních centrech všech provincií odpáleny ohňostroje.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp