Skip to content

Ústřední slavnostní shromáždění a masový průvod na počest 110. výročí narození velkého vůdce soudruha KIM IR SENA


 
Pchjongjang 16. dubna čučche 111 (2022) (KCNA) – 15. dubna se na Kim Ir Senově náměstí v Pchjongjangu konalo ústřední slavnostní shromáždění a masový průvod obyvatel Pchjongjangu na počest 110. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.

Akce se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.
 

 
Na tribuně byl přítomen člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, 1. místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He, člen prezídia politbyra ÚV KSP a tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won a člen prezídia politbyra ÚV KSP a místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda vlády soudruh Kim Tok Hun.

Místa na tribuně zaujaly také kádry strany a vlády, vedoucí oddělení a 1. zástupci vedoucích oddělení ÚV strany, vedoucí funkcionáři vlády, organizací pracujícího lidu, ministerstev a ústředních institucí a vzorní pracovníci při realizaci politiky strany.

Na tribunu vystoupili vedoucí funkcionáři orgánů ozbrojených sil, mezi nimi soudruzi Ri Jong Gil, Kwon Jong Džin a Rim Kwang Il.

Shromáždění se zúčastnili pracovníci ÚV KSP, ministerstev a ústředních institucí, sloužící mužstvo Korejské lidové armády a Sil veřejné bezpečnosti, pedagogický sbor a studenti revolučních škol, pracovníci ústavů a továren a podniků v Pchjongjangu a pracující lid Pchjongjangu.

Člen politbyra ÚV KSP a tajemník ÚV strany soudruh Ri Il Hwan na slavnostním shromáždění přednesl projev „Nesmrtelné revoluční dějiny velkého soudruha Kim Ir Sena budou věčné spolu s vítězným postupem věci čučche.”

Po ústředním slavnostním shromáždění byl zahájen masový průvod obyvatel Pchjongjangu.

Na náměstí vstoupil oddíl s velkou vlajkou republiky, symbolem našeho důstojného státu.

Když na náměstí vstoupil oddíl doprovázející bronzové sochy velkého soudruha Kim Ir Sena a velkého soudruha Kim Čong Ila, byl odpálen ohňostroj a vypuštěno mnoho balónků a náměstí bylo pohlceno velkým pohnutím.

Tančící oddíly dělníků a rolníků a další vesele pochodovaly se vztyčenými hesly “Naše socialistická země založená vůdcem!”, “Legendární kůň Čchollima přivolaný vůdcem!” a “Nekonečná cesta pro lid!”

Hesla symbolická pro velké dějiny jako „Nezávislost v politice, soběstačnost v ekonomice a v obraně“, „Korea – země Čchollima“ a „Cesta čučche“ reprezentovala neotřesitelné přesvědčení, že jedině vítězství a sláva čekají korejský lid, který neohroženě kráčí vpřed s pevnou důvěrou ve spravedlnost a vítězství své věci.

Oddíly s velkými rudými transparenty s hesly jako „Mocná socialistická země“, „Jednomyslná jednota“ a „Soběstačnost“ pochodovaly po náměstí, aby ozdobily konec průvodu a demonstrovaly mocného ducha korejského lidu, který přibližuje nová vítězství revoluce pod vztyčeným praporem našeho principu prvořadosti státu v čele s váženým soudruhem Kim Čong Unem.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp