Skip to content

Soudruh KIM ČONG IL – průkopník kampaní vítězného budování socialismu

Londýn, 10. prosince čučche 109 (2020) – 17. prosince před 9 lety náhle zemřel velký vůdce soudruh Kim Čong Il, když poskytoval vedení klíčovým hospodářským odvětvím KLDR. Po celý život tvrdě pracoval na úspěšné a vítězné výstavbě socialismu. Nebyl jen teoretikem, ale praktickým budovatelem socialismu.

Dnes, kdy korejský lid pádí vpřed v 80denní kampani, je rychlostní bitva osvědčenou pracovní metodou Korejské strany práce, spojenou se soudruhem Kim Čong Ilem.

V roce 1974 zahájil soudruh Kim Čong Il 70denní kampaň, když byl zvolen za člena politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce na 8. plenárním zasedání 5. Ústředního výboru. Soudruh Kim Čong Il navrhl program formování celé společnosti na principech kimirsenismu a rovněž linii rychlostní kampaně k urychlení velkolepé socialistické výstavby.
 

 

V té době KLDR čelila nejen neustálé blokádě amerických imperialistů, ale kapitalistický svět byl v zajetí recese i zběsilé inflace. (Dříve buržoazní ekonomové tvrdili, že není možná inflace a recese současně, ale stalo se to a jev vešel do dějin jako „stagflace“, tj. stagnace plus inflace.) KLDR zahájila svůj první šestiletý plán v roce 1971. Soudruh Kim Čong Il vymyslel troufalý a odvážný plán prolomení překážek a dokončení šestiletého plánu před stanoveným termínem. Na poradním shromáždění vysokých funkcionářů Ústředního výboru strany a provinčních funkcionářů, které se konalo 9. října 1974, přednesl soudruh Kim Čong Il projev „Rázně proveďme 70denní kampaň úsilím celé strany“, který signalizoval zahájení 70denní kampaně. Soudruh Kim Čong Il upřednostnil těžební průmysl, dopravu a vývoz. Nechal vyslat agitační týmy a pracovní síly do klíčových oblastí.

Výsledky byly skutečně velkolepé. Ve srovnání s měsíci před 70denní kampaní vzrostla hodnota průmyslové výroby o ohromujících 70 procent a průmyslová výroba vzrostla o 17,2 procent ročně v době, kdy kapitalistický svět čelil akutní krizi a dokonce i tempo růstu některých socialistických zemí klesalo nebo stagnovalo. V zemědělství bylo dosaženo bohaté sklizně navzdory nepříznivým povětrnostním podmínkám a byl dosažen cíl 7 milionů tun. KLDR dokázala vyvážet velké množství obilí.

 

 

V 80. letech zahájil soudruh Kim Čong Il 200denní kampaň. Ve svém projevu k vyšším funkcionářům Korejské strany práce v roce 1988 nazvaném „Všichni žijme a bojujme jako hrdinové“ uvedl, že „naše strana a náš lid převzali velkou odpovědnost před naší dobou a dějinami. Musíme třímat vlající prapor revoluce, prapor socialismu, maříce zběsilé útoky nepřítele a uskutečňujíce stálý pokrok v socialistické výstavbě. Nikdy nesmíme ochabnout, ale nadále si musíme udržovat vysoké nadšení, které se projevuje v současné 200denní kampani. Tuto kampaň musíme následovat 2000denní kampaní a poté 20 000denní kampaní. To je způsob, jak dovést věc revoluce čučche do konce a ulevit těžké odpovědnosti, kterou jsme převzali před světovou revolucí.“

Ve 200denní kampani bylo dosaženo mnoha úspěchů a ve třetím sedmiletém plánu došlo k průlomu. Později soudruh Kim Čong Il povzbudil hnutí, aby vytvořilo „rychlost 90. let“. KLDR dokázala navýšit průmyslovou výrobu i přes rozpad socialistického tábora.

Koncept rychlostní kampaně vytvořený soudruhem Kim Čong Ilem je tedy nedílnou součástí vždy vítězného socialismu založeného na čučche v lidové Koreji. Duch rychlostní kampaně umožní korejskému lidu dosáhnout velkého vítězství proti nepřátelským silám.

 

 

RSDr. Dermot Hudson

 

Předseda Britské skupiny pro studium myšlenky čučche

Prezident Společnosti pro studium politiky songun, Spojené království

Předseda Společnosti přátelství s Koreou Spojeného království

Předseda Britského solidárního výboru pro mír a znovusjednocení na Korejském poloostrově

 

https://juche007-anglo-peopleskoreafriendship.blogspot.com