Skip to content

Vstříc 73. výročí Korejské lidově demokratické republiky

Brzy oslavíme 73. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky.

Založení KLDR 9. září 1948 velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem dle jednomyslné vůle celého korejského národa bylo historickou událostí, která poprvé v korejských dějinách oznámila zrození lidové země.

Během své 73leté existence jako nezávislé suverénní země psala KLDR své dějiny jen vítězstvími a slávou a prokazovala hrdost socialistické země, země skutečně pro lid.

 

 

KLDR, založená velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem, je socialistický stát zaměřený na lid, kde je lid pánem všeho a vše slouží lidu.

Velký vůdce soudruh Kim Čong Il vybudoval zemi štěstí lidu, zajistil bezpečnost KLDR a položil pevný základ rozkvětu pro jednu generaci po druhé.

KLDR dnes září ještě jasněji jako země pro lid pod vedením váženého soudruha Kim Čong Una.

Pod rozhodným vedením váženého soudruha Kim Čong Una, který kráčí po blátivé cestě, sněhem i deštěm pro život a štěstí lidu a dalších generací, KLDR pokračuje v překonávání mnoha těžkostí a obtíží.

 

 

Mnoho zemí světa hlásá politiku pro lid, ale jejich lid nesvěřuje své životy a budoucnost mládeže státu. Země, které pozvedly svůj hlas pro „lidská práva“ a předvedly představení na podporu politiky pro lid, trpí mnoha případy úmrtí kvůli vážné zdravotní krizi v důsledku pandemie. Na druhou stranu KLDR vytvořila pro lid protiepidemické bariéry na nejvyšší úrovni a nejenže vrací obětem přírodních katastrof horoucí lásku, ale také dělá zázraky v obrovských projektech, jako je výstavba 10 tisíc bytů pro štěstí lidu.

Dějiny a skutečnost jasně ukazují, že společenským systémem, jenž lid miluje a cení si ho více než svého vlastního života, a státem, který si po desetiletích a generacích trvale zachovává svou pravou podstatu, je pouze KLDR.

Protože má naše republika skvělého vůdce a také nedotknutelně silnou vojenskou moc, její budoucnost je jasná a slibná.

 

 

Dle dopisu Korejských svazů přátelství s evropskými zeměmi