Skip to content

Súdruh Pak Pong Džu skontroloval niekoľko jednotiek národného hospodárstva

Pchjongjang, 28. júna čučche 109 (2020) (Rodong sinmun) – Súdruh Pak Pong Džu, člen predsedníctva Politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce, podpredseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a podpredseda ÚV Kórejskej strany práce, skontroloval niekoľko jednotiek národného hospodárstva.

Potom, ako skontroloval niektoré výrobné procesy v cementárni Sunčchon, vyzval súdruh Pak Pong Džu na dynamické realizovanie technologického inovačného hnutia, presadzovanie socialistického systému zodpovedného vedenia podniku a tým k dosiahnutiu väčšieho úspechu vo výrobe.

Na poľnom poradnom stretnutí prediskutoval opatrenia týkajúce sa úsilia o oživenie výroby a čo najskoršie dokončenie prebiehajúceho projektu rozširovania výrobnej kapacity.

Keď sa informoval o prestavbe traktorovej továrne Kumsong a továrne na tepelné izolačné materiály Sunčchon, zdôraznil potrebu zabezpečiť rýchlu a kvalitnú výstavbu, pričom vyzval príslušné jednotky, aby zodpovedným spôsobom dodávali stavebné materiály.

Medzitým sa súdruh Pak Pong Džu informoval o pestovaní pšenice na jednotnom roľníckom družstve Samdžigang v okrese Čerjong a na jednotnom roľníckom družstve Peksok v okrese Sinčchon, pričom zdôraznil, že je potrebné venovať pozornosť hnojeniu a dôslednému pestovaniu plodín, aby sa zvýšili výnosy.

 

Rodong sinmun (Noviny práce) – www.rodong.rep.kp