Skip to content

Priama odpoveď dievčaťa

V septembri čučche 105 (2016) postihli rôzne regióny provincie Severný Hamgjong v severnej časti Kórey obrovské prírodné katastrofy spôsobené lejakmi a tajfúnom, ktorý bol najsilnejší od začiatku meteorologického pozorovania.

V tom čase išli členovia medzinárodnej organizácie do postihnutých oblastí na terénny prieskum. Tam sa stretli s 11-ročným dievčaťom, ktoré ostalo bez domova. Prekvapivo na nej nevideli žiadne známky strachu, zúfalstva ani smútku.

Jeden z členov medzinárodnej organizácie , plný pochybností, sa jej opýtal, ako bude ďalej žiť. Dievča odvážne odpovedalo: Nevadí. Náš otcovský maršal Kim Čong Un nám čoskoro postaví nové domy.  Opýtal sa jej, čo chce v živote robiť. Dievča povedalo, že sa stane vojačkou ľudovej armády, ktorá bude brániť socialistický systém.

V tom čase nikto nevedel, aké opatrenia štát prijme ale mala pevnú vieru, že maršal Kim Čong Un podnikne opatrenia na výstavbu nových domov. Krátko nato sa jej odpoveď ukázala ako pravdivá.

Kórejská strana práce v príhovore pre všetok ľud celej krajiny uviedla: „…Naša strana sa počas svojej existencie a pokroku v revolúcii ani na chvíľu nevzdialila od osudu a života ľudí. Čím viac naša strana minule ľudí a čím väčšie je ich šťastie, tým silnejšia je naša revolúcia. Toto je postoj našej strany. Prijmeme opatrenia, aby sme predišli utrpeniu ľudí v postihnutých oblastiach v blížiacej sa tuhej zime, za cenu akejkoľvek sumy peňazí a dokonca aj celého majetku krajiny…

Pod dohľadom strany boli v postihnutých oblastiach za niečo vyše 60 dní postavené obytné domy pre viac ako 11 900 rodín a desiatky nových ulíc a dedín.

Školy boli postavené v oblastiach postihnutých povodňami ako prvé a v októbri sa všetky deti zabávali v Medzinárodnom detskom tábore Songdowon pod starostlivosťou strany.

Veľká premena severnej časti provincie Severný Hamgjong bola brilantným dôkazom múdreho vedenia váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una, jeho vrúcnej lásky a ducha oddanej služby ľuďom.

Západný právnik s obdivom povedal: „To, čoho sa americké spojenecké sily pod vedením USA naozaj obávajú, nie sú jadrové zbrane a rakety, ale je to v skutočnosti mladosť generála Kim Čong Una, jeho viera vo víťazstvo, v ktorej mu pomáha jeho mladosť a odvaha, a jeho mýtická sila, ktorá spája ľudí v jeden celok.”

Hlas Kórey (Voice of Korea) – http://vok.rep.kp/