Skip to content

Rodong sinmun volá po zabránení otrave buržoáznou ideológiou a kultúrou

Pchjongjang, 27. augusta čučche 107 (2018) (KCNA) – Rodong sinmun (Noviny práce) v pondelňajšom článku uvádza, že hlavná príčina nekončiaceho spoločenského úpadku, zmätku a konfliktov v niektorých krajinách spočíva v tom, že umožňujú ideologickú a kultúrnu otravu imperialistov a nezostávajú voči nim ostražité.

V ideologických a kultúrnych dielach by nemal byť povolený ani centimeter ústupku, pretože ústupky v konečnom dôsledku vedú osud krajiny a národa do záhuby, približuje článok a pokračuje:

Krajiny, ktoré sa usilujú o nezávislosť, pokrok a prosperitu, by mali byť vždy na pozore pred imperialistickou buržoáznou ideologickou a kultúrnou otravou.

Otrava buržoáznou ideológiou a kultúrou je agresívna metóda imperialistov. V minulosti zohrávala buržoázna ideológia a kultúra sprievodnú úlohu pri invázii, ale v súčasnosti zohrávajú kľúčovú úlohu.

Imperialisti ľahko dosiahnu svoj agresívny cieľ reakcionárskou ideologickou a kultúrnou otravou aj tam, kde je to ťažké získať vojenskou silou. Už v niekoľkých krajinách dosiahli svoj cieľ pomocou ideologickej a kultúrnej otravy a „farebnej revolúcie,“ produktom psychologického boja. Imperialisti ho otvorene propagujú ako „nežnú revolúciu.“

Dnes je imperialistická ideologická a kultúrna otrava čoraz zúrivejšia, ideologicky a mentálne rozdeľuje nezávislé krajiny a národy a zbavuje ich vlády.

Krajiny a národy, ktoré sa usilujú o nezávislý rozvoj a spoločenský pokrok, by mali jasne pochopiť skutočnú povahu a nebezpečenstvo imperialistickej buržoáznej ideologickej a kultúrnej otravy, nikdy sa do nej nezapliesť, ale dôrazne ju odmietnuť.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp