Skip to content

Rozšíření ochrany osob se zdravotním postižením

Pchjongjang, 10. prosince čučche 107 (2018) (KCNA) – Práce na ochranu zdravotně postižených osob v Korejské lidově demokratické republice byla dále rozšířena. V letošním roce byly vedeny rázné přípravy k uplatnění strategie KLDR pro rozvoj práce na ochranu zdravotně postižených (2019-2020) v rekonvalescenci, vzdělávání, kultuře, zajišťování pracovních podmínek a dalších významných oblastech.

 

Ústřední výbor Korejské federace pro ochranu zdravotně postižených vynaložil práci na vypracování první etapy rozvojové strategie a uskutečnil ji v úzkém kontaktu s komisemi, ministerstvy, národními institucemi a organizacemi zdravotně postižených. Na základě úspěchů a zkušeností získaných při provádění plánu pro boj proti katastrofám z roku 2017 vypracoval akční program pro rok 2018 a prosazoval jeho provádění.

V některých místních oblastech, včetně provincií Severní Pchjongan a Jižní Hamgjong, byla také rozšířena služba bezplatné přepravy pro osoby se zdravotním postižením.

Byly často organizovány semináře a předávání techniky pro rehabilitaci a úspěšné operace velkého počtu dětí se zdravotním postižením.

Mezitím Ústřední výbor vykonával takové práce jako lékařské prohlídky, opravy protetických přístrojů a dodávky pomůcek pro tisíce osob se zdravotním postižením a poskytoval provinčním nemocnicím materiály potřebné pro obnovení poruchy zraku. Vytvořil model výuky znakové řeči a poskytl základnu pro její zobecnění ve spolupráci s Korejským rehabilitačním centrem pro děti se zdravotním postižením a třídou pro rané vzdělávání ve znakové řeči Korejské společnosti pro hospodářskou a kulturní výměnu pro neslyšící, nevidomé a němé. Vylepšil obsah a metodiku odborné výchovy a pomohl vybudovat skleníky s velkou kapacitou na škole pro neslyšící v Undžonu v provincii Severní Pchjongan a škole pro neslyšící v Pongčchonu v provincii Jižní Hwanghe. Také uspořádal jarní a podzimní turnaje stolního tenisu pro osoby se zdravotním postižením a amatéry, hudební a taneční představení členů umělecké skupiny Korejského uměleckého svazu postižených a další kulturní akce pro zdravotně postižené osoby.

Osoby se zdravotním postižením uspěly na 12. zimních paralympijských hrách, 3. asijských paralympijských hrách a dalších mezinárodních soutěžích.

V tomto roce bylo dosaženo pokroku v oblasti výměny a spolupráce s mezinárodními organizacemi, národními sdruženími a organizacemi zahraničních Korejců spojených s ochranou osob se zdravotním postižením. Více než 50 delegací navštívilo zařízení pro ochranu osob se zdravotním postižením a výbor úzce spolupracoval s misemi UNICEF a programovou podporou Evropské unie v různých oblastech.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp