Skip to content

Dopis k 68. výročí vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce

Vážený súdruh

Kim Čong Un

generálny tajomník Kórejskej strany práce

predseda pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

vrchný veliteľ ozbrojených síl Kórejskej ľudovodemokratickej republiky

Pchjongjang

 

 

Vážený súdruh Kim Čong Un!

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan Vás pozdravuje pri príležitosti sviatku 27. júla, 68. výročia víťazstva Vášho ľudu nad americkými imperialistami a ich prisluhovačmi vo Vlasteneckej oslobodeneckej vojne.

Víťazstvo vo vojne bolo dosiahnuté predovšetkým vďaka nezlomnej vôli kórejského ľudu vedeného veľkým vodcom súdruhom Kim Ir Senom, za pomoci čínskych dobrovoľníkov a Sovietskeho zväzu. Cenou za záchranu nezávislosti a dôstojnosti vlasti boli životy státisícov vynikajúcich súdruhov a súdružiek,  ktorí padli v boji. Veríme, že ľud Kórey a predovšetkým mládež – predvoj revolúcie, nikdy nezabudne na svojich hrdinov.

Napriek tomu, že severná polovica Kórejského polostrova odolala mocenským snahám imperialistov o ovládnutie celej Kórey, južná časť je už po desaťročia okupovaná nepriateľmi a kórejský ľud trpí rozdelením krajiny. Bez vyhnania imperialistov a oslobodenia južnej časti polostrova však nie je možné zjednotiť vlasť.

Zároveň treba mať na pamäti, že imperialisti na čele s USA sa síce už nesnažia o získanie nadvlády nad slobodnou časťou Kórejského polostrova vojensky, ale usilujú o to pomocou rôznych kultúrnych vplyvov a ekonomického tlaku.

Pozorne sledujeme Vaše neúnavné snahy o pokrok v úsilí za nezávislé a mierové zjednotenie Kórey a za prosperitu vlasti. Prajeme Vám len samé úspechy vo Vašej práci.

 

 

V Prahe dňa 24. 7. 2021

 

Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan,

Česká skupina pre štúdium a uskutočnení myšlienky čučche