Skip to content

Uskutečnilo se 3. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang, 13. dubna čučche 109 (2020) (KCNA) – 3. zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky se konalo 12. dubna v sále shromáždění Mansude.

Zasedání se zúčastnili poslanci Nejvyššího lidového shromáždění. Na tribuně byli přítomni člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He a člen prezídia politbyra Ústředního výboru KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru KSP soudruh Pak Pong Džu.

 

Místa na tribuně zaujal také člen politbyra Ústředního výboru KSP, člen Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda vlády soudruh Kim Če Rjong, soudruzi Ri Il Hwan, Čche Hwi, Ri Pjong Čchol, Kim Tok Hun, Kim Jong Čchol a členové Komise pro státní záležitosti KLDR a prezídia Nejvyššího lidového shromáždění.

Úvodní projev přednesl předseda soudruh Pak Tche Song.

Na zasedání bylo rozhodnuto o následujících bodech jednání:

1. Přijetí zákona KLDR o recyklovatelných zdrojích.

2. Přijetí zákona KLDR o dálkovém vzdělávání.

3. Přijetí zákona KLDR o zajištění životních podmínek propuštěným důstojníkům.

4. K práci vlády KLDR v roce čučche 108 (2019) a jejím úkolům v roce čučche 109 (2020).

5. K plnění státního rozpočtu v letech čučche 108 (2019) a čučche 109 (2020).

6. Organizační záležitosti.

 

 

Na žádost prvního místopředsedy Komise pro státní záležitosti a předsedy prezídia Nejvyššího lidového shromáždění poslance Čche Rjong He na základě schválení předsedou Komise pro státní záležitosti KLDR byli poslanci Čche Pu Il a No Kwang Čchol zbaveni členství v Komisi pro státní záležitosti. Rovněž byli odvoláni soudruzi Ri Su Jong, Tche Čong Su a Ri Jong Ho.

Za členy Komise pro státní záležitosti byli zvoleni poslanci Ri Pjong Čchol, Kim Hjong Džun, Kim Čong Gwan, Ri Son Gwon a Kim Čong Ho.

Po schválení politbyrem Ústředního výboru KSP byl poslanec Ko Kil Son doplněn do funkce generálního tajemníka prezídia Nejvyššího lidového shromáždění a poslanec Kim Jong Hwan za člena prezídia Nejvyššího lidového shromáždění.

Nově jmenováni byli členové vlády. Po schválení Ústředním výborem KSP byl jmenován poslanec Jang Sung Ho místopředsedou vlády, poslanec Kim Čchol Su ministrem rozvoje přírodních zdrojů, soudruh Kim Čong Nam ministrem strojírenství a soudruh Ri Song Hak ministrem lehkého průmyslu.

Byli odvoláni a doplněni předsedové podvýborů Nejvyššího lidového shromáždění.

Poslanec Kim Čong Ho byl zvolen předsedou legislativního výboru NLS, poslanec Kim Tok Hun předsedou rozpočtového výboru a poslanec Kim Hjong Džun předsedou výboru pro zahraniční věci.

Předseda Pak Tche Song přednesl závěrečný projev.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp