Skip to content

11. plénum prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění KLDR

Pchjongjang, 5. listopadu čučche 109 (2020) (KCNA) – 4. listopadu se v Paláci shromáždění Mansude konalo 11. plenární zasedání prezídia 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky.

Plénu předsedal člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He. Zasedání se zúčastnili členové prezídia NLS, mezi nimi místopředsedové prezídia NLS soudruzi Tche Hjong Čchol a Pak Jong Il a generální tajemník prezídia NLS soudruh Ko Kil Son.

 

Pořad jednání plenárního zasedání zahrnoval body „O přijetí zákona KLDR o zákazu kouření“ a „O změnách a dodatcích zákona KLDR o podnicích“. Byl představen hlavní obsah těchto dvou bodů, o nichž se diskutovalo v legislativním výboru NLS.

Zákon o zákazu kouření se skládá z 31 článků. Definuje pravidla, která musí dodržovat všechny instituce, organizace a občané za účelem posílení právní a veřejné kontroly nad produkcí a prodejem tabáku a kouřením, k ochraně života a zdraví lidu a vytváření kulturnějšího a zdravějšího prostředí v souladu s požadavky státní politiky v oblasti zákazu kouření. Rovněž stanoví místa a jednotky, kde je kouření zakázáno, včetně míst ideologického a politického vzdělávání, divadel, kin a dalších veřejných míst, institucí pro výchovu a vzdělávání dětí, vzdělávacích institucí, zdravotnických a lázeňských zařízení, obchodních institucí, stravovacích zařízení, veřejných sociálních služeb a prostředků veřejné dopravy. Zahrnuje také stanovení trestů za porušení pravidel.

Revidovaný a doplněný zákon o podnicích nově stanoví obsah jejich přeměny na podniky šetřící práci, energii, náklady a půdu, a činí ze zaměstnanců vlastenecky pracující lid, který si osvojuje podstatu ducha hospodářství. Zároveň odráží požadavky, které musí všechny jednotky splňovat při zakládání nových podniků nebo změně jejich příslušnosti, a obsah výroby a vedení podniků pod jednotným vedením a strategickým řízením státu v souladu se socialistickými principy.

Shromáždění důkladně projednalo a prodiskutovalo tyto body programu. Dekrety prezídia Nejvyššího lidového shromáždění „O přijetí zákona KLDR o zákazu kouření“ a „O změnách a dodatcích zákona KLDR o podnicích“ byly schváleny jednomyslně.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp