Skip to content

Je nutné, aby USA stáhly své agresivní síly a vojenské vybavení z jižní Koreje

Pchjongjang 10. srpna čučche 110 (2021) (KCNA) – Zástupkyně vedoucího oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce Kim Jo Džong zveřejnila 10. srpna následující tiskové prohlášení:

Navzdory jednomyslnému odsouzení a odmítnutí uvnitř i vně země nakonec USA a jihokorejská armáda zahájili společná vojenská cvičení, která ještě více destabilizují situaci.

Společná vojenská cvičení jsou rozdělena na „cvičení štábu pro zvládání krizí“ od 10. do 13. srpna a „cvičení kombinovaného velení“ od 16. do 26. srpna. Jsou nejkoncentrovanějším výrazem nepřátelské politiky USA vůči KLDR, jejímž cílem je násilné potlačení našeho státu, a rovněž nevítaným sebevražedným aktem, za který musí být draze zaplaceno, protože ohrožuje bezpečnost našeho lidu a zhoršuje situaci na Korejském poloostrově.

Nebezpečná americká a jihokorejská vojenská cvičení, která ignorují naše opakovaná varování, je nevyhnutelně vystaví vážnější bezpečnostní hrozbě.

Bez ohledu na rozsah a formu cvičení spočívá agresivní povaha těchto společných vojenských cvičení ve skutečnosti, že jsou zkouškou války a předběžným nácvikem jaderné války s cílem plně se připravit na uvedení operačního plánu s podstatou preventivního úderu na nás.

Každý březen a srpen stupňuje vojenské šílenství USA a jižní Koreje vojenské napětí a nebezpečí střetu na Korejském poloostrově a okolním území.

Jsou to USA, které tvrdošíjně vynucovaly agresivní vojenská cvičení v tak citlivé době, kdy se na vývoj situace na Korejském poloostrově zaměřuje mezinárodní pozornost. Jsou hlavním podněcovatelem, ničícím mír a stabilitu regionu. „Diplomatická angažovanost“ a „dialog bez předběžných podmínek“, o nichž hovoří současná americká administrativa, jsou jen pokrytectvím zakrývajícím její agresivní povahu.

Současná situace opět potvrzuje, že bylo zcela správné, když jsme neúnavně posilovali obranyschopnost státu.

Aby na Korejském poloostrově vládl mír, je nutné, aby USA stáhly své agresivní síly a vojenské vybavení z jižní Koreje.

Dokud zůstanou američtí vojáci v jižní Koreji, hlavní příčina pravidelného zhoršování situace na Korejském poloostrově nikdy nezmizí.

Skutečnost dokazuje, že mír a bezpečnost na Korejském poloostrově lze zajistit pouze skutečnou odstrašující silou, nikoli slovy, a že pro nás je zásadní nutností nárůst sil, které nám umožní účinně potlačit vnější hrozby.

Již jsme dali jasně najevo, že s USA budeme jednat na principu „síla za sílu“ a „dobrá vůle za dobrou vůli“.

Poskytneme více podnětů k dalšímu posílení absolutní odstrašující síly, která bude každý den čelit rostoucí vojenské hrozbě ze strany USA, tj. obrany státu a silné schopnosti preventivního úderu k okamžité reakci na jakékoli vojenské akce proti nám.

Využívám této příležitosti, abych vyjádřila hlubokou lítost nad zrádným chováním jihokorejských vládců.

Se zmocněním vydávám toto prohlášení.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp