Skip to content

Zahájena konference ke zhodnocení zemědělské práce v roce 2019

Pchjongjang, 18. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 17. ledna byla v Pchjongjangu zahájena konference ke zhodnocení práce v oblasti zemědělství v roce 2019. Bude diskutovat o úkolech a způsobech, jak dosáhnout nového cíle produkce obilí stanoveného Korejskou stranou práce pro letošní rok, první rok ofenzívy pro dosažení průlomového pokroku, na základě výměny úspěchů a získaných zkušeností při zvyšování počtu zemědělců, dílčích pracovních jednotek, pracovních kolektivů a farem s vysokými výnosy a analýzou a přezkumem nedostatků a zkoušek loňského roku, v souladu se zemědělskou politikou strany.

 

Konference se zúčastnily kádry strany a vlády, mezi nimi člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru strany soudruh Pak Pong Džu, člen politbyra ÚV KSP, člen Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda vlády soudruh Kim Če Rjong, předsedové provinčních výborů strany, předseda Ústředního výboru Svazu zemědělských pracovníků, vedoucí funkcionáři provincií, měst a okresů, kteří se ujali vedení při provádění politiky strany v oblasti zemědělské revoluce, zemědělci, funkcionáři venkovských základních organizací, vědci a technici v oblasti výzkumu zemědělské vědy, kteří se vyznamenali v zemědělské výrobě v loňském roce, novátoři v oblasti chovu dobytka, zemědělských strojů, zavlažování, hospodaření s půdou a rekultivace slaných bažin a související pracovníci.

 

 

Soudruh Pak Pong Džu přečetl účastníkům konference ke zhodnocení práce v oblasti zemědělství v roce 2019 blahopřejný dopis předsedy Korejské strany práce, předsedy Komise pro státní záležitosti KLDR, vrchního velitele ozbrojených sil KLDR, nejvyššího vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruha Kim Čong Una.

Soudruh Kim Če Rjong přednesl zprávu. Zdůraznil, že úspěchy dosažené v loňském roce jsou zcela vzácným výsledkem energického vedení a vlasteneckého nasazení váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, který jasně osvětlil cestu zemědělské fronty a vedl ji krok za krokem. Poznamenal, že zemědělští pracovníci, inspirovaní vedením a láskou váženého soudruha nejvyššího vůdce, vstoupili jako jeden muž do boje o obilí a plně prokázali duševní sílu a vlastenecké nadšení, aby obětavě bránili stranu rýží.

Zdůraznil, že v loňském roce bylo v oblasti zemědělství objeveno mnoho velkých nedostatků, které vyžadují nutnou nápravu a vážná ponaučení. Řekl, že bychom se měli poučit z nedostatků loňského boje a odpovědět na velkou důvěru a očekávání strany zvýšením produkce obilí a vyvinout zdvojnásobené úsilí s novou víru a odhodláním. Vyzval k dosažení ještě většího pokroku ve velkém pochodu soběstačnosti pod vysoko vztyčeným bojovým heslem 5. plenárního zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce „Čelním průlomem překonejme všechny obtíže, které brání našemu pokroku!“

Řečník vyzval k rozhodnému vedení současné bitvy o průlomový pokrok pro nové vítězství v budování mocné socialistické země pod vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una a rychlejšímu růstu zemědělské produkce k oslavě letošního roku 75. výročí založení Korejské strany práce bezpříkladnými úspěchy v zemědělské výrobě.

Na setkání byly předneseny projevy.

Konference pokračuje.

 Účastníci zemědělské konference navštívili Palác slunce Kumsusan

místo posledního odpočinku velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila 

Příjezd účastníků konference do Pchjongjangu

 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp