Skip to content

Uskutečnil se 1. seminář velitelů a politických pracovníků Korejské lidové armády

Pchjongjang 30. července čučche 110 (2021) (KCNA) – Pod vedením generálního tajemníka Korejské strany práce a předsedy pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky váženého soudruha Kim Čong Una se konal 1. seminář velitelů a politických pracovníků Korejské lidové armády.

Ústřední výbor Korejské strany práce a Ústřední vojenská komise KSP uspořádaly velké shromáždění velících a politických kádrů celé armády s cílem dále posílit vojensko-politickou moc a revolučního bojového ducha Korejské lidové armády, hlavního jádra obranyschopnosti státu a revolučních ozbrojených sil naší strany, a také znovu povzbudit a vnést hluboko do jejich vědomí důležité myšlenky Ústředního výboru strany o vojenské strategii a taktice, směru a politice budování armády, jež odpovídají potřebám změněné situace.
 

 
V Domě kultury „25. dubna“ se uskutečnil slavnostní vojenský obřad přivítání vrchního velitele ozbrojených sil republiky.

Vážený soudruh Kim Čong Un přednesl projev při zahájení semináře.

Člen politbyra ÚV KSP, člen Ústřední vojenské komise strany a náčelník Generálního politbyra Korejské lidové armády vicemaršál KLA soudruh Kwon Jong Džin přednesl zprávu.

Zpráva konkrétně analyzovala hlavní nedostatky, které se projevily v práci jednotek všech úrovní a velících a politických kádrů při provádění vojenské linie a politiky strany, a důvody, které k těmto nedostatkům vedly.
 

 
Na semináři proběhla diskuse, pokračující ve druhém dni zasedání.

Vážený soudruh Kim Čong Un pronesl v druhém dni jednání hlavní projev o důležitých revolučních bojových úkolech, kterým v současné době lidová armáda čelí při realizaci linie a politiky strany v budování ozbrojených sil a o otázkách nastolených na semináři.

Soudruh generální tajemník zdůraznil nezbytnost uspořádat aktuální seminář načasovaný na Den vítězství a řekl, že nyní, když se hromadí bezpříkladné výzvy a potíže, je k překonání každé z nich zapotřebí silná vůle a odvážná rozhodnutí a více než kdy dříve si musíme vážit a ztělesňovat bojové tradice velkého vítězství v dnešní skutečnosti. Uvedl, že posloupnost revoluce neznamená pouze její předání potomkům, ale dědictví bojového ducha a neochvějně silného ducha plného elánu. Dodal, že navzdory plynutí času by je nezbytné spolehlivě předávat z generace na generaci velkého bojovného ducha generace válečných vítězů bez sebemenšího zastření nebo poskvrny.

V hlavním projevu stanovil všeobecný úkol posílit jednotky, kombinované jednotky a velké kombinované jednotky.

Současná situace, kdy nepřátelské síly zesilují nejrůznější fanatická a vytrvalá agresivní vojenská cvičení a stále systematicky rozšiřují schopnost preventivně zasáhnout náš stát, posílila bojovou vůli a odhodlání naší armády zničit začarovaný kruh stupňujícího se napětí, řekl.
 

 
Ve třetím dni semináře byl proveden výcvikový kurs s cílem přiblížit způsoby osvojení ušlechtilého bojového ducha a rysů velitelů gardových vojenských jednotek válečných let, důsledného plnění bojových úkolů stanovených stranou a rozvíjení vojensko-politické práce jednotek.

Na zasedání čtvrtého dne semináře vážený soudruh generální tajemník přednesl závěrečný projev.

První seminář velitelů a politických pracovníků Korejské lidové armády, který se mimořádně zapíše do dějin budování čučchejské armády, se stal významnou událostí, jež významně posílila bojeschopnost celé armády.
 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp