Skip to content

Všetci plačú aj sa smejú spoločne

Hovorí sa, že radosť je väčšia a smútok menší, keď sa o ne delíte. Toto príslovie odráža ideologické a duchovné črty kórejského ľudu, ktorý navzájom zdieľa vrúcnu náklonnosť, keďže tvorí veľkú harmonickú rodinu.

Celá dedina sa trápi nad utrpením rodiny a všetci si vážia a starajú sa o ľudí, ktorí všetko venovali spoločnosti, kolektívu a krajine.

Existuje nespočetné množstvo ľudí krásnych čŕt, ktorí si vážia vojnových veteránov ako revolučných predchodcov a starajú sa o nich s náklonnosťou svojich príbuzných, alebo ľudí, ktorí sa stávajú manželkami či manželmi zaslúžilých invalidných vojakov špeciálnej triedy.

Ideologické a duchovné črty kórejského ľudu, ktorí spolu plačú a smejú sa, sa ďalej prejavujú tvárou v tvár pribúdajúcim skúškam a ťažkostiam.

Za obeťami povodne, ktoré utrpeli veľké škody v dôsledku tejto katastrofy, sa mnohí členovia strany z hlavného mesta ponáhľali na miesta obnovy, výrobcovia v celej krajine viedli vo dne v noci intenzívnu výrobnú kampaň, aby čo najskôr dodali potrebné materiály a celá krajina im posielala veci dennej potreby.

Vďaka silným rekonštrukčným opatreniam na obnovu po prírodných katastrofách, ktoré prijala Kórejská strana prace a vláda KĽDR, boli v krátkom čase v poškodených oblastiach postavené nádherné nové domy a radosť z postupného sťahovania sa do nových domovov pociťovala celá krajina.

 

The Pyongyang Times – http://www.pyongyangtimes.com.kp/