Skip to content

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval zemědělská družstva Jižního Hwanghe

Pchjongjang 8. června čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun zkontroloval zemědělská družstva provincie Jižní Hwanghe.

Funkcionáři a zemědělští pracovníci provincie usilují o přesazování rýže se společným odhodláním oslavit první rok provádění nového pětiletého plánu zvýšenou produkcí obilí v souladu s důležitými úkoly stanovenými 8. sjezdem strany.

 

 

Při kontrole různých zemědělských družstev v okresech Anak, Sinčchon, Čerjong, Sinwon, Pjoksong, Samčchon, Songhwa a dalších se premiér podrobně seznámil se současnou situací v zemědělství včetně očekávaného výnosu pšenice a ječmene a pokrokem dosaženým při přesazování rýže a setkal se a hovořil se zemědělskými pracovníky a jejich pomocníky.

Zdůraznil význam letošního zemědělství při provádění závěrů sjezdu strany a poznamenal, že se stejným nadšením, s jakým dokončili přesazení sazenic rýže v hlavní oblasti, musí provést kvalitní odplevelení každého pole soustředěním sil a prostředků.

Soudruh Kim Tok Hun vyzdvihl potřebu přijmout preventivní opatření k překonání drsného podnebí, včetně tajfunů a povodní, a zajistit stabilitu a trvalý rozvoj zemědělské výroby. Terénní porady vyzvaly přední zemědělské funkcionáře provincie, měst a okresů, aby řádně prováděli plánování a vedení s vědomím, že provincie hraje velkou roli ve státní produkci obilí. Rovněž byla přijata opatření k použití vědeckých pěstitelských metod na všechny zemědělské procesy.

 

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp