Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN svolal schůzi odpovědných kádrů ÚV a provinčních výborů strany

 

Pchjongjang 8. června čučche 110 (2021) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un svolal 7. června v sekretariátu Ústředního výboru strany setkání odpovědných kádrů Ústředního výboru strany a provinčních výborů strany.

Zúčastnili se členové prezídia politbyra ÚV KSP soudruzi Čo Jong Won a Kim Tok Hun, tajemníci strany, vedoucí oddělení ÚV a vedoucí tajemníci provinčních výborů strany.

Jednání v předvečer pléna Ústředního výboru strany se zaměřilo na podrobnou kontrolu stavu věcí při provádění hlavní politiky pro druhou polovinu letošního roku a projednalo praktické otázky jejího řešení.

Vážený soudruh generální tajemník se na schůzi seznámil s nevyřešenými otázkami hospodářské práce státu a zajištění života lidu a projednal důležité úkoly k jejich uskutečnění.

Vážený soudruh generální tajemník poukázal na směr práce a studie všech oddělení Ústředního výboru strany, vládních orgánů a všech provinčních výborů strany v současné situaci a nastínil plán na dosažení zřetelného bodu obratu v hospodářské práci státu a stabilizace života lidu na plénu Ústředního výboru strany.

Vážený soudruh generální tajemník zopakoval, že odpovědné kádry ÚV strany, vlády a všech provinčních výborů strany by si měly hluboce být vědomy svého poslání a povinností a oddaně se ctí pracovat na plnění své slavné odpovědnosti za osud vlasti a lidu. Poskytl programové pokyny týkající se některých opatření pro rozvoj hospodářství země a zvýšení úrovně kulturně-materiálního života lidu.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp