Skip to content

Soudruzi Čche Rjong He a Kim Tok Hun na terénních inspekcích

Pchjongjang 11. března čučche 110 (2021) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He se na místě seznámil s výstavbou drůbežárny Kwangčchon.

Na terénním poradním shromáždění byly projednány způsoby, jak pokračovat ve výstavbě na plánované vysoké úrovni kvality a zajistit včasnou dodávku potřebného vybavení.

 

 
Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, předseda vlády Korejské lidově demokratické republiky soudruh Kim Tok Hun se na místě seznámil se stavem přípravných prací na stavbu továren místního průmyslu v okrese Kimhwa.

Kromě toho zkontroloval nově vybudovanou továrnu na všeobecné rybářské potřeby ve Wonsanu a budovanou Pchjonggangskou armádně-lidovou elektrárnu, kde vyzval k upevnění materiálně-technické základny rybářského sektoru a urychlení výstavby elektrárny.

 


 
Při průzkumu výstavby zařízení pro vytvoření jednouhlíkového (C1) chemického průmyslu soudruh Kim Tok Hun vyzval funkcionáře, aby připravili spolehlivé technické síly pro další zlepšení soběstačnosti chemického průmyslu, jistě provedli výstavbu podle plánu a zvýšili podíl místně dostupného vybavení a materiálů s hlubokým vědomím důležitosti povinností, které převzali při provádění rozhodnutí 8. sjezdu strany.

Soudruh Kim Tok Hun se seznámil se stavem výroby Všeobených strojíren Rakwon a přijal opatření k včasnému provedení vědeckých a technických úspěchů a perspektivnímu provedení modernizace výrobních procesů a dalšímu zvýšení výroby vysoce účinných strojů.

V zemědělském družstvu Sokcha ve městě Siniždu soudruh Kim Tok Hun zdůraznil nezbytnost zvýšení výroby různých kombinovaných organických hnojiv a tím zlepšení úrodnosti a aktivního zavádění vysoce výnosných odrůd, jejichž vynikající vlastnosti se potvrdily v praxi.

Na terénních poradách byly diskutovány realistické způsoby dosažení praktické změny a skutečného pokroku v prvním roce provádění nového pětiletého plánu podporou myšlenek a ducha 2. pléna 8. Ústředního výboru strany z celého srdce.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp