Skip to content

250-míľová cesta poznania Kórey

Veľký vodca súdruh Kim Ir Sen vo svojom ranom veku sám absolvoval 250-míľovú cestu z Badaogou v provincii Čchangbai v Číne do Mangjongde v Kórei. Stalo sa to jedného dňa začiatkom roku čučche 12 (1923), keď končil základnú školu. V tom čase žil spolu so svojimi rodičmi v cudzom čínskom meste Badaogou.

Jeho otec Kim Hjong Džik, vynikajúci líder protijaponského národného hnutia za oslobodenie Kórey, mu povedal, že by mal ísť do Kórey a pokračovať v štúdiu. Povedal: Muž narodený v Kórei musí Kóreu dobre poznať; ak jasne pochopíš, keď budeš v Kórei, prečo bola zničená, bude to veľký čin; podelíš sa o osud ľudí vo svojom rodnom meste a zažiješ, v akej biede žijú; potom uvidíš, čo treba robiť.

Kim Ir Sen odvetil, že urobí to, čo mu otec povedal. I zobral sa on vo svojej školskej uniforme a kórejskom kabáte a 16. marca opustil Badaogou s malým batôžtekom a nevyhnutnými prostriedkami na cestu.

Cesta, ktorú musel nasledovať, bola dlhá a namáhavá; hlboké údolia a pralesy uprostred zúrivého chladného vetra a snehovej búrky, nekonečné rady strmých a skalnatých hôr, neobývané severné lesy, kde dravé šelmy lovia aj za bieleho dňa, zasnežená hora Oga a vysoko položené priesmyky, ktoré sa obávajú zliezť aj lovci so silnými nohami.

To, že cítil trpkú bolesť v srdci však nebolo spôsobené fyzickým vyčerpaním, ale biednou situáciou jeho krajanov trpiacich chudobou a hladom počas japonskej vojenskej okupácie (1905-1945). Vidiac ich ťažkú situáciu pocítil nával planúcej nenávisti voči japonským imperialistom, ktorí drancovali poklady Kórey v rôznych častiach krajiny.

29. marca, 14 dní po jeho odchode z Badaogou, vstúpil do dvora svojho starého domova v Mangjongde. O niekoľko dní neskôr začal študovať na škole v Čchangdoku a býval v dievčenskom dome svojej matky v Čchilgole. V tomto duchu si hlboko v srdci uchovával vieru, že iba vtedy, keď kórejský ľud vyženie japonských imperialistov bojom, môžu žiť šťastne v oslobodenej krajine.

Spomínajúc na tieto dni s hlbokými emóciami, napísal vo svojich pamätiach Vo víre storočia: 250-míľová cesta bola pre mňa cestou poznania mojej vlasti a mojich krajanov.

Keď urobil túto revolučnú cestu, aby si jasne uvedomil nevyhnutnosť boja, mohol v prvej fáze svojho revolučného zápasu sformovať Zväz proti imperializmu, čučchejsky-orientovanú organizáciu revolučného predvoja, a vytýčiť novú cestu kórejskej revolúcie vytvorením nesmrteľnej myšlienky čučche. Zorganizoval historickú vec národno-oslobodeneckej revolúcie a socialistickej výstavby a priviedol ju k víťazstvu, vzdorujúc skúškam a ťažkostiam, aké dejiny nepoznali, a na tomto území konečne vybudoval socializmus zameraný na ľudí.

Dnes jeho žiaci a študenti z celej krajiny každoročne absolvujú 250-míľové štúdijné cesty.

Naša vlasť (Nenara) – http://naenara.com.kp/