Skip to content

Anekdoty zo života Kim Čong Ila: Čo má rád a čo neznáša

Jedného dňa v októbri 1958 išiel funkcionár navštíviť súdruha Kim Čong Ila, ktorý bol v tom čase študentom vyššej strednej školy.
Funkcionár sa ho spýtal, čo má najradšej a čo najviac neznáša.

Súdruh Kim Čong Il si bol dobre vedomý toho, že tento človek bol prirodzene veľmi zvedavý. Preto zopakoval túto otázku a hlasno sa zasmial:
– “Čo mám najradšej?”
Potom odpovedal.
“Najcennejšia je pre mňa revolučná viera, ktorá sa stala mojou duševnou oporou. Každý deň skúmam, či nie je na mojom revolučnom presvedčení a disciplíne hoci aj tá najmenšia škvrna.”
“Rozumiem. Takže akých ľudí máte najradšej a akými najviac opovrhujete?”
Prechovávam najväčšiu náklonnosť k tým, ktorí majú takú silnú vieru, že sa nezmení v žiadnej nepriazni a takú pevnú vôľu, ktorá sa nikdy nezlomí. Najviac opovrhujem tými, ktorí nemajú vieru, správajú sa porazenecky a ľahko sa vzdajú svojich presvedčení. Stručne povedané, najradšej mám tých ľudí, ktorí majú silné revolučné presvedčenie a najviac neznášam tých, ktorí sa ľahko vzdajú.”
“Mám ešte jednu prosbu. Bol by som rád, keby ste mi povedali aforizmus týkajúci sa životnej filozofie revolucionára, ktorým by som sa mohol riadiť celý život.”
Revolucionár musí v živote urobiť nielen dobrý štart, ale ho aj dobre dokončiť. Bráňte svoje revolučné presvedčenie aj za cenu vlastného života a absolvujte život s vyznamenaním, zachovávajúc si svoju revolučnú vieru až do smrti! Chcel by som vás požiadať, aby ste sa toho držali.”