Skip to content

Nové plakáty k plnění úkolů z novoročního projevu

Pchjongjang, 23. ledna čučche 108 (2019) (KCNA) – V KLDR byly vytvořeny nové plakáty, aby inspirovaly lid k plnění úkolů, stanovených váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem v historickém novoročním projevu.

Plakáty „Otevřme novou cestu socialistické výstavby pod vztyčeným praporem soběstačnosti!“ a „Všichni povstaňme k realizaci úkolů stanovených v novoročním projevu!“ vyzývají všechny členy strany a ostatní pracující k tvrdé práci v neúnavném duchu na principu soběstačnosti dodržováním nové strategické linie strany a zajištění revolučního vzestupu na všech frontách socialistické výstavby.

Další plakát „Talentované kádry, věda a technika jsou naše hlavní strategické zdroje a zbraně v socialistické výstavbě!“ odráží politiku strany upřednostňovat vědu a technologii a revoluční politiku vzdělávání.

Plakáty „Podněcujme k dosažení cílů pětileté strategie národního hospodářského rozvoje!“ a „Dosáhněme většího rozvoje v ustavování orientace metalurgického a chemického průmyslu na čučche!“ vyzývají všechny sektory a jednotky k úspěšnému splnění cílů letošního boje uskutečněním velkého revolučního vzestupu.

Plakáty „Veďme kampaň za zvýšení produktivity na zemědělské frontě, hlavním článku útoku!“, „Otevřme novou cestu rozvoje rybolovného průmyslu!“ a „Vyrábějme a dodávejme různé druhy spotřebního zboží, oblíbeného lidem, v sektoru lehkého průmyslu!“ odrážejí záměr strany radikálně zlepšit životní úroveň lidu.

Plakát „Nechť se mladí lidé stanou průkopníky nové technologie, tvůrci nové kultury a průkopníky velkého skoku vpřed!“ vyzývá mladé lidi, aby oslavili čest předvoje a úderné brigády na všech frontách socialistické výstavby.

 

Talentovaní pracovníci, veda a technika sú našimi hlavnými strategickými zdrojmi a zbraňami v socialistickej výstavbe!

Otvorme novú cestu pokroku v socialistickej výstavbe pod zdvihnutým práporom sebestačnosti!

Uskutočňujme kampaň na zvýšenie produkcie na poľnohospodárskej fronte, ktorá je hlavným cieľom útoku!

Otvorme novú cestu rozvoja rybárskeho priemyslu!

Vyrábajme a dodávajme rôzne druhy spotrebného tovaru, ktoré ľudia uprednostňujú!

Mladí ľudia, staňte sa priekopníkmi novej technológie, tvorcami novej kultúry a hľadačmi cesty pre veľký skok vpred!

Dosiahnime väčší rozvoj pri orientovaní sa na čučche v metalurgickom a chemickom priemysle!

Vyznamenajme sa všetci pri plnení úloh stanovených v novoročnom prejave!

Podnieťme dosiahnutie cieľov päťročného plánu národného hospodárskeho rozvoja!

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Korea dnes, http://www.dprktoday.com