Skip to content

Místopředsedové ÚV KSP zkontrolovali obnovu provincie Jižní Hwanghe

Pchjongjang, 1. září čučche 109 (2020) (KCNA) – Místopředsedové Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Kim Če Rjong, Ri Il Hwan, Čche Hwi, Pak Tche Dok, Kim Jong Čchol a Kim Hjong Džun vedli terénní práce pro obnovu po těžkém poškození tajfunem v různých zemědělských družstvech v okresech Čangjon a Tchetan v provincii Jižní Hwanghe.

Funkcionáři a zemědělští pracovníci v různých družstvech provincie Jižní Hwanghe, vysoce povzbuzeni polním vedením, jsou plni důvěry a optimismu, aby co nejdříve odstranili škody a nejvýznamněji pozdravili 8. sjezd KSP pěstováním dobrých plodin.
 

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru strany soudruh Pak Pong Džu vedl práci na odstraňování následků tajfunu v různých zemědělských družstvech v okrese Čangjon provincie Jižní Hwanghe.

Soudruh Pak Pong Džu zdůraznil, že pracovníci zemědělských družstev by měli co nejdříve odstranit škody způsobené tajfunem a zároveň aktivně zavést vědecky podložené metody hospodaření a zvýšit podíl mechanizace zemědělských prací.

 

 

Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Ústředního výboru strany a místopředseda Ústřední vojenské komise strany soudruh Ri Pjong Čchol vedl práci na odstranění následků tajfunu v zemědělských družstvech Nulsan, Čchangpcha a Hakrim v okrese Čangjon v provincii Jižní Hwanghe.

Soudruh Ri Pjong Čchol zdůraznil, že je třeba, aby funkcionáři základních organizací strany a členové strany dále zvyšovali svou odpovědnost a úlohu, aby mohli úspěšně vést a pomáhat zemědělcům čestně splnit svou povinnost vlastníků odpovědných za sýpky země. Hovořil také o opatřeních ke zlepšení hnojení půdy a péče o postižené plodiny a ke sklizni všech obilovin beze ztrát.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp