Skip to content

Hospodářský potenciál socialistické Koreje

Korejská lidově demokratická republika má strategické zdroje, pomocí nichž může oživit národní ekonomiku a postavit ji na světovou úroveň tváří v tvář blokádě nepřátelských sil.
Prvním z nich jsou základy soběstačného hospodářství, které byly konsolidovány po několik desetiletí. To je základem pro existenci socialismu v zemi a hybnou silou jeho pokroku a rozvoje.
V minulosti se nepřátelské síly pokusily izolovat a zničit KLDR, pevnost nezávislosti. Po více než sedm desetiletí je na ni uvalena bezpříkladně tvrdá politická a hospodářská blokáda.
Pod vedením velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena (1912-1994) a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila (1942-2011) však korejský lid neustoupil ani na krok od principu soběstačnosti tváří v tvář výzvám a nátlaku, ale vybudoval soběstačné hospodářství, rozvíjící se při spoléhání na vlastní úsilí, technologii a zdroje.

 

Aby se vyrovnal s chmurnou situací, v níž nepřátelské síly zintenzivňují své kroky k izolaci a rozdrcení země, věnuje předseda Komise pro státní záležitosti soudruh Kim Čong Un zvláštní pozornost zajištění domácí produkce surovin a dalších materiálů a zařízení ve všech odvětvích národního hospodářství.
Druhým strategickým zdrojem je mocná vědecko-technická síla země, kterou stát vytvořil s velkým úsilím. Země má velký kontingent kompetentních vědců. Talentovaní lidé a věda a technika představují hlavní hybnou sílu pro rozvoj soběstačné ekonomiky.

 

 

Díky linii přikládání důležitosti vědě a technice a politice neustálého vzdělávání všeho lidu ve vědě a technice, prováděné váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem, dosáhla tato země v poslední době radikálního rozvoje vědy a techniky a rychlé konsolidace vědecko-technických sil. Bylo dosaženo mnoha cenných úspěchů nejnovější vědy a techniky, což silně podporuje hospodářský rozvoj.
Úspěchy nejnovější vědy a techniky dosažené při vývoji a vypouštění umělých družic Země a v oblasti biologie a nanotechnologie přitahují pozornost mnoha světových odborníků.

 

Třetím strategickým zdrojem je tvůrčí síla lidu, který učinil soběstačnost součástí svých duševních kvalit a překypuje vlasteneckým nadšením.
Zázrak není něco, co se vytváří samo sebou. Zdrojem zázraku je hrdá duševní síla lidových mas a moc lidu, který je obdařen nezdolnou a nijak neomezenou duševní silou. To jasně dokazuje průběh boje korejského lidu, který po desítky let pod vedením velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila vytvářel zázraky a inovace.
Pod vedením soudruha Kim Čong Una vytváří korejský lid, ještě pevněji vyzbrojený duchem soběstačnosti, den za dnem nové zázraky při budování silného socialistického národa a maří neustále se zostřující pokusy nepřátelských sil o izolaci a potlačení své země.

 

 

 

Překlad dle materiálu laskavě poskytnutého velvyslanectvím KLDR v Praze